Colloquium: Laanbeplanting in de stad

Op maandag 6 en dinsdag 7 mei 2019 organiseert Brussel Leefmilieu in samenwerking met CIVA en Apis Bruoc Sella een colloquium over laanbeplanting in de stad: ontwerp, landschap en ecologische belangen, beheertechnieken en uitvoering in stedelijk milieu.

 


Om tot meer veerkracht te komen, moeten grote agglomeraties sterke milieudoelstellingen formuleren die tegenstrijdig kunnen zijn, zoals verdichting om de verstedelijking te beheersen en tegelijkertijd de biodiversiteit te behouden en ook een gezonde en aangename woonomgeving te bieden aan de bewoners. Op het veld leiden deze uitdagingen tot terugkerende vragen over de rol van de plant en hoe deze te beheren.

Hoe zit het met de plaats van de boom in stad als antwoord op de hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen? Meer bepaald, welke rol spelen de laanbeplatingen in de stedelijke matrix? Hoe de laanbeplanting op een ecologische, esthetische en duurzame manier ontwerpen? Welke goede managementpraktijken moeten veldoperatoren ontwikkelen zodat de planten verschillende rollen kunnen spelen, met inachtneming van hun economische, maatschappelijke en ecologische beperkingen?

Deze vragen worden behandeld in het kader van dit colloquium aangeboden door het centrum van vaardigheden voor ecologische stedelijk ontwerp van Brussel leefmilieu in samenwerking met CIVA en Apis Bruoc Sella. Het evenement verbindt perspectieven van verschillende betrokken actoren. En als we nu eens dachten aan de stad in zijn geheel, zorgend voor een groene coherentie op grote schaal, een bondgenootschap tussen esthetiek en biodiversiteit…

Doelgroepen

Op 06/05: Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, studiebureaus, plantendienst en eco-raad van de gemeenten, studenten, professoren, …

Op 07/05: Beheerders van planten en groene ruimten (private en publieke), dienst eco-raad van de gemeenten, tuiniers, studiebureaus, landschapsarchitecten, studenten, professoren, …

 

Programma 06/05
Inleiding: de boom als stedelijke kwestie:

• Bomen in de stad : uitdagingen, gebruik en landschap

• Van boom tot laanbeplantingen: tot een multifunctionele aanpak van de vergroening van wegen

Het ontwerpen van een beplantingsstrategie in de stad:

• Een strategie om de stedelijke beplantingsprojecten bij te staan. Het project “Nos arbres” in Genève

• Integratie van de bomen in het snelwegen netwerk en zijn verbinding met de stad

De beplantingen en ecologische uitdagingen:

• Boom en water: uitdagingen en uitvoering van toegepaste beplantingen

• Boom en klimaat: adaptatie en mitigatie tegenover klimaatopwarming

• Nectarplanten en soortenkeuze geschikt voor de wegen

 

Programma 07/05
Bomen en laanbeplantingen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

• Reglementair kader en regionale politiek

• Kadaster van bomen en telling van uitzonderlijke soorten

• Laanbeplantingen: de verschillende actoren

• Charter van de boom

Goede praktijken

• Beheerstechnieken aangepast aan de benodigdheden van de boom

• Respectvolle grootte

• Beheerstechnieken aangepast aan stress en de druk van stedelijke parasieten

• Ziektes en ongedierte

• Medebeheer van laanbeplantingen: Apis Bruoc Sella / PETAL

Laanbeplanting op het terrein

• Beheerders

• Projecten medebeheer van laanbeplantingen

 

De inschrijving is gratis maar verplicht. De studiedagen gaan door in het CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel

Meer informatie op de website van CIVA.