VVOG Studiedag Laanbomen

Op 28 mei 2019 organiseren VVOG en AVBS in samenwerking met gemeente Brasschaat, VLAM, Inverde en Regionale landschappen een studiedag Laanbomen, onder het motto ‘Bomen voor morgen’.
Tijdens deze studiedag ligt de focus op bomen. Door de juiste soorten goed aan te planten, door ondergronds en bovengronds de nodige ruimte te voorzien en door een gepast beheer toe te passen kunnen vooral volwassen exemplaren maximale natuurvoordelen opleveren.

Verschillende sprekers zullen het belang van bomen in de verf zetten. Anderen zullen wijzen op de noodzaak om goed voor ze te zorgen. Want meer en meer dringt het besef door dat bomen – en vooral grote bomen – naar de toekomst toe heel belangrijk zijn voor de leefbaarheid van onze woon- en werkomgeving. Groenvoorziening in het algemeen en bomen in het bijzonder zijn uitstekende instrumenten om een aantal negatieve effecten van de klimaatverandering te counteren. Naarmate de negatieve effecten van de klimaatverandering duidelijker worden, stijgt het draagvlak om daadwerkelijk actie te ondernemen. Voor het beleid is dit een uitstekende opportuniteit om te investeren in meer en beter groen.


Na de middag worden vier excursies/workshops georganiseerd om nader kennis te maken met het bomenbestand en het concrete bomenbeheer van Brasschaat. Het bomenbeheerplan van Brasschaat gaat verder dan de meeste andere plannen die voornamelijk focussen op het beheer van de individuele boom. Het bomenplan kadert in een brede visie, waarbij natuurdoelstellingen en de levering van ecosysteemdiensten mee onder de loep werden genomen.

Programma
9u30 Onthaal

10u Verwelkoming en inleiding

10u15 ‘De Groene Stad’-gedachte, Henk Raaijmackers (Nl)

10u40 Klimaatbomen, Lucien Verschoren, voorzitter Vlaamse Boomtelers

11u15 Van aanplant tot volwassen boom, Tom Joye, Inverde

11u35 Bomenbeheerplan Brasschaat, Guy Heutz, studiebureau Hesselteer

11u55 Landschapskwaliteit door landschapsonderhoud, Ines Van Limbergen, RLDV

12u30 Lunchpauze

13u30 vier excursies / workshops

• Erfgoedlandschap Brasschaat | duurzaam drevenbeheer (wandeling)

• Het bomenbeheerplan in praktijk (fietstocht)

• Van aanplant tot volwassen boom (wandeling)

• Van beheerplan tot beheer in de praktijk (workshop/wandeling)

16 u Afsluitende drink

Meer informatie en inschrijven: website van de VVOG.