Antwerpen / Publieke tuin rond provinciehuis

Wanneer het nieuwe provinciehuis van Antwerpen in gebruik wordt genomen, wordt ook de aanleg van de tuinomgeving stilaan voltooid. Vanaf mei start de firma Hertsens met de aanleg van de tuin rond het provinciehuis in Antwerpen. Het provinciebestuur koos voor een open en volledig publiek toegankelijke tuin als extra meerwaarde voor de buurt.

Vroeger was het provinciehuis omgeven door een bovengrondse parking en gesloten tuinen. De parking komt volledig ondergronds, een extra groene ruimte ontstaat. In tegenstelling tot vroeger zal de tuin van het provinciehuis publiek toegankelijk zijn. Daardoor kan de buurt genieten van dit extra stuk groen van 2,3 ha en is de site van het provinciehuis een veilige doorsteek van de Koningin Elisabethlei naar de Harmoniestraat. De tuin van het provinciehuis zal naadloos aansluiten op de openbare parken uit de omgeving: het Harmoniepark, het Koning Albertpark, domein den Hertoghe en het provinciaal domein Hof van Leysen.


Duurzame inrichting en beheer
De inrichting van de tuin is een samenwerking tussen verschillende partners: Xaveer De Geyter Architecten bvba, landschapsarchitect Michel Desvigne Paysagistes, Atelier voor Ruimtelijk Advies en Studiebureau Boydens.
Net zoals bij het gebouw zelf, kregen ze voor de tuin de opdracht om een duurzame en ecologische tuin te ontwerpen die focust op inheemse planten. Speenkruid, Zomereik, Gelderse roos zijn soorten die in de tuin van het provinciehuis midden in de stad terug ruimte krijgen.

Tijdens de bouwwerken werden zoveel mogelijk bestaande bomen bewaard. Daarnaast worden 154 nieuwe hoogstambomen en 7431 heesters aangeplant, waarvan de bittere wilg en de spierstruik het leeuwendeel uitmaken. Klimplanten en bloemen zorgen verder voor een groen en kleurig kader. Aan de noordzijde van het domein wordt een verwilderd stuk tuin opgekalefaterd en toegankelijk gemaakt. Bij het beheer kiest de provincie voor ecologische maatregelen, zonder gebruik van kunstmest en pesticiden.

Aanleg tuin in fases
De aanleg van de tuin gebeurt in fases. Eind april verdwijnen de werfcontainers en wordt de zone leeggemaakt. Om de nieuwe tuin aan te leggen werd de firma Hertsens uit Zwijndrecht geselecteerd. Het oude tuingedeelte wordt eerst onder handen genomen en in haar oude glorie hersteld. In juli worden nutsleidingen, en wandel – en fietspaden voorzien. Ook een aantal kunstwerken komen terug, zoals de gerestaureerde fontein van Pol Bury.

www.provincieantwerpen.be