CIVA Online conferentie over in- en uitheemse planten

CIVA Brussel organiseert op woensdag 16 december van 19 tot 21u een online debat over in- en uitheemse planten: ‘Exotic or indigenous? Questioning the nature of plants’. Zijn exotische planten heilzaam of net een bron van overlast? Worden ze steeds schadelijker of raken ze met de tijd net beter geïntegreerd in de inheemse flora? En worden veel van invasief? Heel wat zaadjes voor een boeiend debat.

 


Het overgrote deel van de gecultiveerde planten en sierplanten in België is het gevolg van import, die sterk groeide vanaf de 19de eeuw. Duizenden soorten en cultivars van exotische oorsprong, zoals de Japanse kerselaar, de Araucaria (Zuid-Amerika) en de Rhododendron (Azië) werden in ons land geïmporteerd omwille van hun decoratieve eigenschappen. Zo vond de Japanse duizendknoop (Azië) aan het begin van de 19de eeuw de weg naar Europa als een drachtplant met ook decoratieve, voedende en bodemverankerende eigenschappen. Ze baande zich een weg uit de tuinen en begon aan het midden van de 20ste eeuw aan een exponentiële kolonisatie. Vandaag bevatten onze parken en tuinen eigenlijk weinig inheemse planten.

Stof voor een boeiend debat met Denis Diagre-Vanderpelen, historicus verbonden aan de Plantentuin van Meise (ULB), Etienne Branquart, hoofd van de Interdepartementale Dienst Invasieve Soorten van de Publieke Dienst Leefmilieu (Wallonië) en Serge Kempeneers, voorzitter van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gratis Facebook-conferentie zonder voorinschrijving of Facebook account. Om de conferentie te volgen, bezoek onze Facebookpagina op 16 december om 19 u of klik direct op deze link

civa.brussels