Buxusmot / Sierteeltsector roept op tot actie

De Belgische boomkwekers verenigd in de AVBS roepen iedereen op om de Buxus nu actief te beschermen tegen de buxusmot. In een persmededeling wordt gesteld dat Buxus ‘gelukkig gemakkelijk beschermd kan worden tegen deze plaag’. Maar ook dat als het nu niet goed gebeurt, de mot volgend jaar gewoon weer zal toeslaan.

Buxus is een zeer waardevolle, inheemse tuinplant. Omdat ze gemakkelijk in onderhoud is, immer groen is, een groot regeneratievermogen heeft na schade en in diverse vormen te snoeien is, is het een plant die in vele tuinen voorkomt. Sinds kort wordt de plant echter geteisterd door de buxusmot.
Gelukkig kan buxus gemakkelijk beschermd worden tegen deze plaag. Het is belangrijk hiervoor alert te zijn en op het juiste moment in te grijpen. Zo kan de schade, veroorzaakt door de buxusmot, beperkt worden en de exoot onder controle gehouden worden.


Buxusmot

 

Zoals elke vlinder kent de buxusmot een rupsstadium. Nadat de buxusmot eitjes heeft gelegd, meestal aan de onderkant van de buxusblaadjes, ontluiken deze en verschijnen er rupsen. Dit is een cyclus die zich twee keer per jaar afspeelt. Het zijn de rupsen die aan de blaadjes vreten en schade toebrengen aan de plant. Om de schade door buxusmot aan te pakken is het daarom belangrijk, om meermaals per jaar grondig te controleren op aanwezigheid van de duidelijk herkenbare rupsen.

De buxusmot legt meermaals per jaar eitjes en rupsen kunnen gedetecteerd worden in april/mei, juli/augustus en september/oktober. Het is belangrijk op die momenten de plant grondig te controleren en diep te behandelen bij aanwezigheid van de rupsen. Dat kan met gewasbeschermingsmiddelen die in de handel te koop zijn.

Sluipwespen, sluipvliegen, aaltjes, virussen en vogels zijn natuurlijke vijanden van de buxusmot. Aangezien de buxusmot vanuit Azië is geïntroduceerd zijn deze natuurlijke vijanden voor de rups hier in Europa voorlopig niet voldoende om ze te kunnen onderdrukken. Al beginnen kippen en vogels deze rupsen ook stilaan te lusten.

De Vlaamse boomkwekerijen (AVBS) en verschillende onderzoekscentra (o.a. Proefcentrum voor Sierteelt en ILVO) delen graag hun kennis met de tuinliefhebber en hebben volgende tips.

Rupsen van de buxusmot en schade aan de plant herkennen
De rups van de buxusmot herkent u op dit ogenblik aan zijn zwarte kop en felgroene lichaam, dat volgroeid tot 4 cm lang is en een patroon van zwarte stippen en zwarte en lichte lengtestrepen heeft.

 

 

Vraatschade van deze rups herkent u aan bruinverkleuring, bladskeletten, dode blaadjes en kale takjes. Ook worden blaadjes aan elkaar gesponnen en zijn grauwgroene uitwerpselen te zien. Bij schade van de buxusmot blijft de bladnerf zichtbaar.

 

 

 

De larve van de buxusmot is in staat om op relatief korte termijn een gezonde buxusplant volledig kaal te vreten. Doordacht ingrijpen van zodra de eerste symptomen waargenomen worden kan veel onheil voorkomen. Het is dan ook belangrijk dat men het insect in al zijn stadia (eitjes, rups, pop en mot) kan herkennen en dat we het schadebeeld, dat door leken nog vaak verward wordt met de symptomen van schimmelaantasting, linken aan de juiste oorzaak. Zo kunnen we het gepaste middel inzetten op het juiste moment.

Bestrijding

We raden aan om buxus regelmatig te inspecteren op aanwezigheid van rupsen en schade en te behandelen indien nodig. Tot de overwintering start, kunt u de bladvretende rupsen bestrijden met een biologisch of chemisch gewasbeschermingsmiddel. Biologische rupsenmiddelen op basis van spinosad en pyrethrum zijn voor particulieren te koop. Voor het gebruik van biologische rupsenmiddelen op basis van de bacterie Bacillus thuringiensis, die snel en afdoende werken, kunt u terecht bij een professionele tuinaannemer die hiermee voldoende kennis en ervaring heeft.

Spuit goed binnen de struik en herhaal bij zware aantasting. Na melding van rupsen in het voorjaar en in juli zijn we aan de laatste cyclus van het jaar begonnen: de rupsen van de buxusmot zijn weer gesignaleerd en zullen zich weer gedurende enkele weken voeden met buxusbladeren.

Best nu ingrijpen
Indien u nu niet ingrijpt zullen rupsen zich inspinnen en in winterrust gaan om volgend voorjaar weer actief te worden en aan de planten te vreten. Voorkom dus nu schade op je Buxus in het voorjaar en help de cyclus doorbreken. Nu behandelen is heel belangrijk.

Eens de overwinteringsperiode is begonnen, vanaf de maand oktober, kunt u verdere verspreiding enkel nog beperken door het wegknippen van spinsels. Het snoeien van buxus na september wordt echter niet aangeraden. Voer spinsels, snoeiafval en rupsen altijd af met het restafval in een goed gesloten zak, zo vermijdt u dat rupsen ontsnappen. Vanaf april volgend jaar komen de larven uit hun overwinteringsplaats en kunnen ze opnieuw bestreden worden.

Ook kunt u beroep doen op een professionele tuinaannemer. Die kent het ideale bestrijdingsmoment, heeft meer middelen voorhanden en kan gebruikmaken van biologische bacteriepreparaten die momenteel niet voor particuliere gebruikers beschikbaar zijn. Een tuinaannemer kunt u vinden op de website wwww.tuinaannemer.be

Meer informatie: Miet Poppe, 0474 60 81 54, consulent AVBS

Ook op de website van buxuscare vindt u veel informatie over (bestrijding van) de buxusmot.

ILVO – Technische fiche buxusmot

Bron: www.groengroeien.be