Expo Plantentuin Meise / Planten als inspiratie voor ontwerp en architectuur

Vertrekkend van het startpunt ‘planten en biomimicry’ werkten de docenten van de bacheloropleiding Architectuur van Universiteit Antwerpen voor hun studenten een ontwerpopdracht uit, met als einddoel het ontwerpen van een paviljoen. Een selectie van de meest geslaagde ontwerpen wordt tot 30 juni 2021 tentoongesteld in het HOUTlab van Plantentuin Meise.

De schoonheid en het vernuft van planten inspireert mensen op veel manieren. Biomimicry is hier een specifiek voorbeeld van. Het begrip is afgeleid van het Grieks en betekent zoveel als ‘het leven imiteren’. Planten – en alle andere levende wezens – hebben tijdens hun evolutie over miljoenen jaren vormen, processen en systemen ontwikkeld waar techniek, wetenschap, bouw en architectuur veel uit kunnen leren. Levende wezens zijn immers zo geëvolueerd dat ze zich op een efficiënte en energiezuinige manier optimaal aanpassen aan hun omgeving. Ontwerpers hebben er bijgevolg baat bij om planten te ‘imiteren’ in hun ontwerpen.


Voor de eerste fase van hun opdracht observeerden en analyseerden de eerstejaarsstudenten een selectie aan planten uit het Plantenpaleis. In een tweede stap – de conceptualisering – onderzochten ze welke eigenschappen van de planten herleid kunnen worden tot een idee of concept dat de basis kon vormen voor hun ontwerp. In een laatste fase realiseerden ze met dit structureel inzicht een ontwerp van een paviljoen, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen op het vlak van constructie.

De tentoonstelling is tot 30 juni te zien in de Plantentuin Meise.