Campagne ‘Maai Mei Niet’

De campagne ‘Maai Mei Niet’ wil helpen de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. In de eerste plaats door de burger te sensibiliseren over de impact die ze kunnen hebben met hun eigen tuin, hoe groot of klein die is. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen zoals minder en creatiever gras maaien. Bedoeling is om in de maand mei (een deel van) het gazon niet te maaien.

 


Minstens 10 procent van Vlaanderen bestaat uit tuin, dat is evenveel als onze oppervlakte bos. Wanneer wij onze tuinen inrichten zodat ze niet alleen de mens maar ook allerlei planten en dieren dienen, dan kunnen ze een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. Onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren en bomen de ruimte te geven om te groeien: het zijn stuk voor stuk oplossingen voor nijpende problemen als de aanhoudende hitte en droogte waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Ook ons gras anders gaan maaien is dat. Het knalgroene, gemillimeterde gazon is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is. Door je gras maar om de vier weken te maaien, kun je tot tien keer meer bijen aantrekken.

Wie houdt van een strak gazon, hoeft dat niet helemaal op te geven voor meer en betere natuur. Zelfs kleine ingrepen kunnen al helpen.Laat een stukje van je gazon wat langer worden, als vrijhaven voor vlinders en bijen. Of, wat gras maaien pas echt leuk maakt: maai figuren in het gras. Zoals een hanenkam (maai alleen de randen), cirkels, golvende lijnen… En maai je gras slechts om de drie à vier weken af. In Groot-Brittannië leerde No Mow May dat je zo al 10 keer meer bijen kunt aantrekken. Een verbluffend resultaat. Een extra goede reden: langer gras is ook beter bestand tegen droogte en hitte.

Bloementelweekend

Tijdens het bloemtelweekend van 29 en 30 mei kan u doorgeven hoeveel bloemen u telt in één vierkante meter van het lange gras. Op basis daarvan wordt uw persoonlijke nectarscore berekend. Zo weet u hoeveel nectar uw gazon heeft geproduceerd voor de bijen, vlinders en andere bestuivers. De nationale nectarscore wordt berekend door professor conservatie-ecologie Koenraad Van Meerbeek (KULeuven/MijnTuinLab).

Want Maai Mei Niet is ook een laagdrempelig citizen science-project. Door de actie elk jaar te herhalen, hoopt Knack een zicht te krijgen op wat groeit in de tuin van de Belg. De herhaling moet zowel de data doen accumuleren als het sensibiliseringseffect vergroten.

De campagne ‘Maai Mei Niet’ is een project van Knack, met steun van KULeuven/Mijn Tuinlab, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur.