Buro Voor Vrije Ruimte wint Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen 2015

De Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen 2015 gaat naar Vandriessche Architecten en Buro Voor Vrije Ruimte voor het nieuwe park De Porre in Gentbrugge.

Het thema van deze tweejaarlijkse provinciale prijs was  dit jaar ‘Herbestemming van historisch erfgoed’. De vakjury koos hen unaniem uit 24 inzendingen. “Het park is een architectonisch landschap door het behoud van historische relicten. Aan de basis ligt een doordachte strategie: dit wordt behouden, dit wordt gesloopt, dit wordt gerenoveerd. Er ontstaat een dialoog tussen oud en nieuw, cultuur en natuur. Opmerkelijk zijn de foto’s van ex-werknemers op de site: zij tonen wat de fabriek betekende. Dit benadrukt niet alleen de ruimtelijke transformatie, maar ook de sociale dimensie en de erfgoedwaarde.”


 

De Porre

‘De Porre’ is een voormalige spinnerij en weverij in de wijk Moscou-Vogelhoek in Gentbrugge. De fabriek kende zijn hoogtepunt in de jaren 1930, maar moest de deuren sluiten in 1980. Sogent, het stadsontwikkelingsbedrijf, kreeg van de Stad Gent de opdracht deze  industriële site om te vormen tot een wijkpark met de uitbreiding van basisschool De Sportschool en een nieuw buurtcentrum.

Stan en Wout Vandriessche van architectenbureau Vandriessche en Christian Vermander van Buro Voor Vrije Ruimte wonnen de architectuurwedstrijd. Zij werkten hiervoor samen met een groep buurtbewoners en enkele stadsdiensten, die het project van dichtbij opvolgden.

Op de voormalige industriële site werd er ruimte voorzien voor groen, wonen en enkele publieke functies. Aan de Jules de Saint-Genoisstraat werd een wijkpark van ruim 10.000 vierkante meter gerealiseerd.

De open ruimte heeft met deze gebouwen, maar ook met zijn onmiddellijke omgeving van woonentiteiten, een directe aansluiting. De relatie binnen en buiten bij de gebouwen, de functionele aansluiting met de aanpalende straten, zorgt voor een aangename en een functionele integratie.

Door een aantal karaktervolle elementen en bestaande constructies te bewaren in de aanleg van het buurtpark wordt de historiek van de plek zichtbaar. Naast de stoomturbine en koeltoren werden ook een aantal oude fabrieksmuren behouden. Het orthogonale patroon van de oude textielfabriek vormt de structuur waarmee de groenaanleg van het park contrasteert. Er ontstaat een boeiende wisselwerking tussen cultuur en natuur. Het bestaande koelwaterbekken naast de stoomturbine, werd als zuiveringsvijver heraangelegd. Van daaruit kan het water overlopen naar een ondiepe speelvijver die op zijn beurt uitmondt in een wadi bij een teveel aan water.

De spontane vegetatie werd waar mogelijk doorgetrokken over het volledige terrein zonder een verwaarloosde indruk te geven. Het beheer zal op een ecologisch verantwoorde wijze opgenomen worden en eerder extensief gebeuren. Inheemse beplanting van schaduwgevende bomen, heerlijke fruitbomen of bloeiende, geurende planten en bloemenweiden om in te spelen.

De keuze van de verhardingen vloeit voor uit de aanwezige materialen: kasseien voor de parking en ter plaatse gegoten betonvlakken, al dan niet met grasvoegen, refererende naar het industriële karakter. Met de restanten van een afgebroken Horta-gebouw werd de ‘Horta-muur” gebouwd: een uitnodiging en geleiding voor de bezoeker om het park te betreden.

Het wijkpark kreeg van het Vlaams agentschap Natuur en Bos eerder al de titel ‘Voorbeeldstellend en vernieuwend groenproject’.

 

nieuwe_bomen_2

deporredetail

 

deporre3 deporre2

deporre1

deporre

 

wijkpark-de-porre

Tentoonstelling

Vanaf 24 februari 2016 loopt in het provinciehuis van Oost-Vlaanderen een tentoonstelling waar onder andere het winnend ontwerp te zien zal zijn en ook dat van het team De Kort Van Schaik Van Noten, dat een eervolle vermelding kreeg voor de transformatie van het pastoriedomein van Moorsel. Zij krijgen de prijs van de Orde van Architecten.

Bron