Kortrijk krijgt tweede ecologisch stadspark [VIDEO]

Na het park op Kortrijk Weide krijgt Kortrijk een tweede ecologisch stadspark, op de Vlasakker vlakbij de campus van de KULAK en hogeschool Vives. Het park van 17 hectare zou binnen 2 jaar af moeten zijn.

Het gebied staat ingekleurd als “gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.” Vroeger bestonden er plannen om er een wetenschapspark in te richten, maar die zijn nu definitief opgeborgen. Vlasakker wordt een nieuw ecologisch stadspark, met beperkt plaats voor nieuwe studentenhuisvesting voor Vives en Kulak. Er komt ook een nieuwe fietsverbinding: tussen de bedrijvenparken Evolis en Benelux, met verbindingen naar Kulak en Vives.


De KU Leuven campus Kortrijk (Kulak) richtte een deel van de campus al natuurvriendelijk in met graslanden, bossen, houtkanten, poelen, akkers en een boomgaard. In de Vlasakker loopt de Pietjepatersbeek met zacht glooiende natuurlijke oevers. Samen met studiebureaus wordt het gebied tot aan de Lange Munte onder de loep genomen om hoogwaardige natuur te kunnen realiseren die zich over het gehele gebied uitstrekt.