Finale De Beloftevolle Hovenier

De Beloftevolle Hovenier is een beroepenwedstrijd voor de leerlingen uit de richting tuinaanleg van de Vlaamsetuinbouwscholen.  De wedstrijd verloopt in twee fase met als eindpunt de deelname aan ‘Tuindagen van Beervelde’ op 10-11-12 mei 2019).

 


Met de beroepenwedstrijd ‘Beloftevolle Hovenier’ stelt de Belgische Federatie Groenvoorzieners studenten van het 7de BSO en 6de TSO uit de richting tuinaanleg in de schijnwerpers en biedt hen een platform waarop ze hun vakkennis tonen. De ‘gezonde’ vorm van competitie stimuleert het enthousiasme voor tuinaanleg -en onderhoud bij jongeren, professionals en klanten.

Tijdens de wedstrijd worden de creatieve en vakbekwame aspecten van het vak onder de aandacht gebracht. Op die manier schenkt de nationale beroepsvereniging uitgebreid aandacht aan de opkomende tuintalenten/top-medewerkers en worden de diensten van de tuinsector op een professionele en positieve manier onder de aandacht worden gebracht. De koppeling tussen de professionele en de educatieve wereld verzekert de sector een kwalitatieve up-to-date instroom van goede en gemotiveerde medewerkers die met trots een absolute meerwaarde injecteren in het beroep.

Alle scholen in Vlaanderen met een richting tuinaanleg van een land- of tuinbouwschool kunnen deelnemen. De deelnemende school selecteert zelf één team van 3 studenten. Daarnaast beschikken de teams over een leerkracht-coach die hen begeleidt en ondersteunt bij de algemene voorbereiding op de wedstrijd. De leerkracht-coach is verantwoordelijk voor zijn/haar team. Tijdens de proeven mag hij/zij, behalve tijdens de voorziene momenten van overleg niet tussenkomen en moet het team de opdrachten volledig zelfstandig uitvoeren.

Geheel in de filosofie van de professionele tuinondernemer houden de deelnemers zich aan de algemene toepassing van de wettelijke bepalingen in verband met de tewerkstellingsvoorwaarden op de werkvloer en met welzijn en arbeidsveiligheid van de werknemers.

Preselectie en Finale

De beroepenwedstrijd ‘Beloftevolle Hovenier’ bestaat uit een preselectie en een finale (masterproef).

De preselectie gebeurt op één werkdag. Drie schoolweken voor de aanvang van de preselectie krijgen de deelnemende teams alle informatie over het uit te voeren project (plan, omschrijving, …) toegestuurd, teneinde zich op de proef te kunnen voorbereiden. De voorbereiding houdt onder meer in dat het team over alle benodigde gereedschappen, noodzakelijk voor de uitvoering van de proef, beschikt en meebrengt naar de preselectie.  De selectieproef wordt gerealiseerd op percelen van ca 6,00 x 4,00 m per deelnemend team. Tussen de stukken onderling is een werkzone van minimum 2m. De omranding van de tuin wordt door het deelnemende team zelf uitgezet, alleen het startpunt wordt door middel van een piket en een hoogte tegel aangegeven.

Uit de preselectie worden 3 finalisten geselecteerd.  Zij zullen tijdens de Tuindagen van Beervelde strijden naar de titel ‘Beloftevolle Hovenier’. De finale verloopt over twee werkdagen.  Drie schoolweken voor de aanvang van de finale krijgen de deelnemende teams alle informatie over het uit te voeren project (plan, omschrijving, …) toegestuurd, teneinde zich op de proef te kunnen voorbereiden. De voorbereiding houdt ook hier in dat het team over alle benodigde gereedschappen, noodzakelijk voor de uitvoering van de proef, beschikt en meebrengt naar de finale.

De leerlingen moeten in staat zijn om, zonder hulp en met kennis van zaken, de planning, de aanleg en het onderhoud van een waaier van hovenierswerkzaamheden uit te voeren. De leerlingen moeten ook in staat zijn om, zonder hulp planten te herkennen, technieken te kunnen toepassen, gepast te kunnen omgaan met materialen en machines. Bovendien moeten ze de essenties van veiligheid, gezondheid, en bescherming van mens en omgeving onder de knie hebben. Naast de technische aspecten, vaardigheden en kennis houdt de jury ook rekening met een brede waaier aan attitudes die in de dagelijkse realiteit van essentieel belang zijn in de opbouw van succes.  Het in acht nemen van veiligheidsaspecten, de manier van samenwerken, de netheid voor, op en tijdens de werf, het respect voor materiaal, de omgang met collega’s en passanten, houding en taalgebruik, omgaan met stress en vele andere factoren worden door de jury-leden meegenomen in de algemene beoordeling.

De Waalse evenknie van de Beloftevolle Hovenier noemt de Meilleur Jeune Jardinier. Uit de twee wedstrijden wordt het Belgische Team voor de Skills geselecteerd.