Brussel stelt Bomenplan 2020-2030 voor

De Stad Brussel stelde het ‘Plan Bomen in de Stad’ op om haar openbaar bomenerfgoed te ontwikkelen en te beschermen. De komende vijf jaar worden er zo’n 2.000 nieuwe bomen geplant. Het Bomenplan 2020-2030 moet de Stad veerkrachtiger en aangenamer maken om in te leven.

De bomen, of bij uitbreiding de natuur, in de stad zijn vandaag een centraal aandachtspunt in stedelijk beleid. Bomen hebben veel troeven:


bomen houden veel koolstof vast (tot 120 kg CO2 tijdens hun leven) en zuiveren zo de stadslucht
bomen filteren tot 20 kg fijnstof per jaar
bomen werken als airco op stedelijke schaal en voorkomen het hitte-eilandeffect
in de winter vormen bomen een (wind)scherm en zo beperken ze de invloed van koude wind en dus het energieverbruik voor verwarming
bomen zijn schuilplaatsen voor dieren en insecten (behoud van stedelijke biodiversiteit)
Maar bomen in de stad hebben ook een kwetsbare kant: door ziekte, vervuiling, schade door auto’s of vandalen… zijn ze regelmatig blootgesteld aan gevaar.

Een plan in 3 fasen

Eerste fase: behoud van het bestaande bomenerfgoed
Er wordt een ‘bomencharter’ opgesteld voor alle betrokkenen in de Stad. De Stad creëert ook de functie van ‘Boommeester’, die de uitvoering van het plan in goede banen moet leiden en samenwerkt met alle stadsdiensten.

Tweede fase: het aantal bomen in Brussel opvoeren
De Stad wil overal waar mogelijk bomen planten. In de straat of in openbare ruimtes of terreinen: vanaf begin 2020 worden studies uitgevoerd om na te gaan of in bepaalde wijken bomen geplant kunnen worden en hoe men het tempo van nieuwe aanplantingen kan verhogen. ‘Bostuinen’ en ‘stadsbossen’ moeten binnen enkele jaren de verschillende wijken opfleuren en zo hitte-eilanden en luchtvervuiling helpen tegengaan.

Derde fase: de bevolking activeren en sensibiliseren
In 2020 zal de Stad een Boomfeest organiseren om de burger attent te maken op het belang van natuur, bomen en biodiversiteit in de stad. Ze zal u ook uitnodigen om uw ideeën voor te stellen. Voorts zal ze het peter- of meterschap van een boom en het vergroenen van boomspiegels verder uitbouwen en steunen. Er komen ook lezingen en acties om burgers aan te zetten tot medewerking rond dit thema. Brusselaars die zelf initiatief willen nemen en hun straat of wijk willen vergroenen, kunnen daarvoor subsidies ontvangen en krijgen jonge bomen om te planten.

U kunt het Bomenplan hier downloaden.