VVOG publiceert nieuwe BoomwaardeCalculator

De VVOG publiceert een nieuwe versie 5 van de BoomwaardeCalculator. Het programma ‘BoomwaardeCalculator’ is de gemakkelijkste manier om de waarde van één of meerdere bomen te berekenen evenals de waardevermindering bij schadegevallen.

Er is de mogelijkheid om te kiezen voor een volledige waarde- en/of schadeberekening van één of meerdere bomen.  Hierbij komen alle parameters van de Uniforme Methode aan bod, inclusief de nieuwe meerwaardefactor.  U hebt ook de mogelijkheid om op een overzichtelijke lijst alle reeds gebeurde waarde- en schadebepalingen te zien én ze te raadplegen.  Er is de mogelijkheid om een reeds uitgevoerde waardebepaling van een boom opnieuw uit te voeren met andere parameters of om een BoomwaardePoster af te drukken om de bevolking op de waarde van een bepaalde boom te wijzen.


Bij de berekening van de boomwaarde kan u alle gegevens voor de boom invullen waarop dan de waarde wordt berekend. Alle nodige gegevens over de plaats van de boom, maar ook over een eventueel schadegeval kunnen worden opgenomen en afgedrukt.

Na het berekenen van de waarde kan u ook een eventueel schadegeval berekenen. Alle voorziene gevallen komen aan bod: volledige vervanging, gedeeltelijke beschadiging en conditieverlies van de boom. Hiervan kan u een formulier afdrukken. Deze gegevens worden bewaard zodat u steeds opnieuw kan raadplegen.

Belangrijkste kenmerken

• Alle parameters van de Uniforme methode komen aan bod, inclusief de meerwaardefactor.
• Overzichtelijke lijst van alle reeds uitgevoerde waardeberekeningen met de eventuele schadegevallen.
• Mogelijkheid tot het opnieuw of herberekenen van een eerder uitgevoerde waardebepaling.
• Preview van de afdrukformulieren (waarde & schade).
• Eenheidsprijs en bomenlijst 2020.
• Mogelijkheid tot invoeren van boomsoorten die niet in de bomenlijst voorkomen (o.a. coniferen)
• Gemakkelijk updaten van nieuwe boomgegevens en eenheidsprijs
• De tekst het Standaardbestek 250 betreffende de ‘Uniforme methode voor de waardebepaling van bomen’ is in het programma opgenomen als een pdf-bestand.
• Nuttige tips wanneer u met de cursor op een knop blijft staan
• Diverse andere aanpassingen

Hoe bestellen?

U kan dit programma één keer gratis testen.  Daarbij hebt u toegang tot alle mogelijkheden die het programma u biedt.
U kan dit programma bestellen via mail [email protected]. Schriftelijke bestellingen kunnen worden verstuurd naar de VVOG, Predikherenrei 1c, 8000 Brugge.
·       200,00 euro per stuk voor leden van de VVOG. (prijs excl. 21% BTW)

·       400,00 euro per stuk voor niet-leden van de VVOG. (prijs excl. 21% BTW)

Meer info: VVOG