Wateropvang in openbaar groen en tuinen

Door toename van hoosbuien is extra waterberging op gemeentelijke en particuliere grond nodig. Dat staat in de Monitor gemeentelijke watertaken van Stichting Rioned.

Het warmere klimaat zorgt voor meer hoosbuien. In 2015 investeerden de Nederlandse gemeenten €225 miljoen in maatregelen om regenwaterproblemen tegen te gaan. Een stijging van €25 miljoen ten opzichte van 2014.


Hans Gaillard, voorzitter Stichting Rioned: „Gemeenten merken al jaren de toename van de hevige buien als gevolg van klimaatverandering aan den lijve, zo blijkt ook uit de monitor. Gemeenten nemen ook massaal maatregelen. De inspanningen zullen de komende jaren op dit peil moeten blijven. Het opvangen van de gevolgen van hevige buien is evenwel niet alleen een zaak van de gemeenten. We hebben daar allemaal een verantwoordelijkheid in.”
Particuliere tuinen
Om het riool bij piekbuien te ontlasten, zal vaker water moeten worden opgevangen op de straat, in het openbaar groen en in particuliere tuinen. De lokale situatie bepaalt of het doelmatig is om de afvoer en berging in het openbaar gebied te maken, of op particulier terrein in de grond te brengen.