Bodemverbeteringspionier TerraCottem exporteert naar 40 landen

Het West-Vlaamse TerraCottem heeft recent zijn hoofdzetel en productieplant verplaatst van Vichte naar het industrieterrein van Oeselgem waar het 1.260 m² inneemt. In Spanje (Cadiz) heeft TerraCottem een tweede stockagedepot.

Het bedrijf is de ontwikkelaar van de unieke TerraCottem bodemverbeteringstechnologie die de droogtestress van planten en bomen bij de wortel aanpakt en die tevens een waterbesparing van 50% oplevert. Het gaat om een alles-in-een bodemverbeteraar (granulaat) met biostimulanten, meststoffen en hydroabsorberende polymeren die als waterbuffering fungeren. Eén behandeling bij het inplanten volstaat. Het granulaat is ook succesvol bij het inzaaien van gazons en bij de aanleg van graszoden.


Volgens CEO Carol Devos was de verhuis een absolute noodzaak gezien de verhoogde vraag vanuit binnen- en buitenland. “Zowat 75% van onze jaaromzet gaat naar export en naar landen waar men temperaturen trotseert tussen de -20 en +50º C. We hebben distributeurs in 40 landen. TerraCottem® wordt in het buitenland vooral geprezen omdat het zorgt voor een productievere bodem (diepe wortelontwikkeling), voor een verhoogde overlevingsratio (hoge weerbaarheid tegen droogtestress en ziektes), en bijgevolg ook voor een kosteneffectieve en duurzame plantengroei”.

De overige 25% gaat naar Vlaanderen waar professionele groenvoorzieners de bodemverbeteraars gebruiken in tuinen, parken, bossen, groene gordels, taluds, wegbermen, bloembedden, plantenborders, daktuinen, moestuinen… “Maar we willen in de toekomst ook resoluut de particulieren rechtstreeks aanspreken via online verkoop. Want door de klimaatopwarming wordt het ook in Vlaanderen steeds moeilijker om spaarzaam om te gaan met het beschikbare water en tegelijk een gezond groeiproces van planten en bomen te garanderen.”

Info: www.terracottem.com