Boomspecialisten formuleren criteria voor boombestekken

VHG Vakgroep Boomspecialisten heeft in samenwerking met CROW, ondernemers, aanbestedende diensten en adviesbureaus een leidraad ontwikkeld voor boombestekken. Met de leidraad willen de boomspecialisten de opdrachtgevers van boomspecialistische werkzaamheden inspireren en ondersteunen bij het kiezen en uitwerken van EMVI-aspecten. Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) betekent dat  inschrijvingen geslecteerd worden op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit.
De leidraad is een belangrijke aanzet om de aanbesteding van boomgerelateerde werken te professionaliseren. Veel bestekken bevatten standaard EMVI-criteria, die volgens de boomspecialisten niet goed aansluiten bij de opdracht. ‘Goede criteria geven de boomspecialisten de mogelijkheid zich te onderscheiden van de concurrentie die weinig innoveert en vooral inschrijft op bulkwerk tegen lage prijzen’, aldus Remco Valk van de vakgroep. Het document bevat een groot aantal suggesties voor relevante EMVI-criteria voor de thema’s duurzaamheid, communicatie en kwaliteitsborging. Daarnaast zijn aanbevelingen voor de aanbesteding en beoordeling en gunning opgenomen. De leidraad biedt geen pasklare omschrijvingen, maar is vooral bedoeld als handreiking om de aanbesteder te laten nadenken. ‘Een EMVI-aanbesteding is maatwerk’, zo vinden de ontwikkelaars.
Eén van de aanbevelingen in de leidraad betreft de handhaving na gunning. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer houden aan de kwaliteit die is aangeboden. Waar nodig moet hij sanctioneren door het opleggen van boetes gerelateerd aan de hoogte van het behaalde gunningvoordeel. ‘Als aannemer heb je recht op goed toezicht’, meent Valk. ‘In de praktijk ontbreekt dat veelal, mede ook doordat de kennis bij opdrachtgevers afneemt. Maar die kunnen zij inhuren, er zijn goede ETT’ers beschikbaar bij adviesbureaus. Zo wordt voorkomen dat inschrijvers op papier mooie beloften doen en daar ook punten voor krijgen, terwijl daar in de uitvoering weinig van te zien is. Het plan van aanpak moet een nadrukkelijk onderdeel zijn van het contract. En dus ook worden getoetst.’
De leidraad boombestekken is ontwikkeld door VHG Vakgroep Boomspecialisten, in samenwerking met CROW en een werkgroep waarin ondernemers, vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en adviesbureaus deelnamen.

Het document is hier te downloaden.