Inspiratiegids waterbeheer in groenzones

Gezond groen zorgt voor waterinfiltratie in de bodem en een aangenamer klimaat. Daarom is een goed hemelwaterplan bij groenvoorziening belangrijk. De Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) verzamelde samen met het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) praktische tips en goede praktijkvoorbeelden voor efficiënt waterbeheer in een Inspiratiegids ‘Groen, vol van water’.

In deze inspiratiegids vind je praktische tips en goede praktijkvoorbeelden voor efficiënt waterbeheer in groenzones. De voorbeelden zijn ingedeeld volgens schaal niveau en projectgrootte, van buffer bekken tot plantsoen. Elk schaalniveau en project heeft zijn eigen aandachtspunten en mogelijkheden om water maximaal ter plaatse te houden, te gebruiken en groenzones te versterken. De praktijkvoorbeelden in deze gids werden geselecteerd op basis van multifunctionaliteit, integraal waterbeheer, originaliteit en vormgeving.


Deze inspiratiegids is bedoeld voor lokale besturen en ontwerpers en kadert in het PDPO-project ‘Naar een efficiënt water beheer in groenzones’ van de provincie Oost-Vlaanderen. Betrokkenen zijn onder meer stedenbouwkundigen, groen deskundigen, water(bouw)deskundigen, landschapsarchitecten, bouwarchitecten en planologen. Op deze gids volgt een brochure met technische beschrijving en tips voor groenaanleg, -beheer en -onderhoud.

U kunt de Inspiratiegids ‘Groen, vol van water’ hier downloaden