Boomkwekers blij met de bij

Met het project ‘Blij met de bij’ wil de Nederlandse boomkwekerijsector laten zien dat ze op een verantwoorde wijze omgaan met bijen en dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van vitale bijen.

Op Facebook www.facebook.com/blijmetdebijen en Twitter @blijmetdebij worden berichten geplaatst om consumenten te laten zien dat de sector mooie gewassen kweekt die goed zijn voor de bijen en aan mensen gevraagd welke bijvriendelijke planten zij zelf in hun tuin hebben. Het is belangrijk dat deze berichten zo veel mogelijk worden gedeeld. Daarnaast voeren kwekers ook zelf maatregelen uit zoals het inzaaien van bijvriendelijke bloemenmengsels.


Daarbij is overigens de vraag of de gangbare groenbemesters niet net zo veel bijen trekken. Om dit te bepalen zijn op de onderzoekslocatie van Delphy en bij Boomkwekerij William de Bruijn verschillende mengsels gezaaid en worden waarnemingen gedaan met een expert van Kenniscentrum voor Insecten van Naturalis.

Het project is onderdeel van het Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste planten en wordt uitgevoerd door Delphy, Agropoli en Cultus onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Boomkwekerij.