Biologische grondontsmetting aaltjes met groenbemesters

In het kader van het Nederlandse Koepelproject Plantgezondheid bomen en vaste planten is men gestart met een proef met enkele groenbemesters als duurzame methode tegen diverse schadelijke aaltjes.

Er is meer aandacht voor deze problematiek, omdat vooral het schadelijke aaltjessoort Pratylenchus penetrans veel schade in verschillende heesters veroorzaakt. Percelen met veel schadelijke aaltjes zijn niet bruikbaar voor boomteelt of vaste planten.


Doel van dit project is een verminderde afhankelijkheid van chemie door meer inzet van “groene” middelen of methoden, zoals bij deze proef de groenbemesters.

Op een perceel in Zundert zijn volgende groenbemesters ingezaaid:

• Tagetes single gold (standaard)
• Neutkensmix
• Biofumigatie mengsel
Vooraf als 0-meting en achteraf worden monsters genomen op schadelijke aaltjes en de overige en sapofrage aaltjes om zo tot resultaatvergelijking te komen.

Bron: LTO