Hasselt installeert 21 pop-up parkjes [VIDEO]

Een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) toont aan dat in het centrum van Hasselt duidelijk sprake is van een hitte-eiland. Temperaturen liggen er gemiddeld zo’n 3 °C hoger dan in de deelgemeenten. De grote boosdoener is volgens VITO de overvloed aan verharde oppervlakken en een gebrek aan vegetatie. Via het plaatsen van 21 pop-upparkjes wil Hasselt verharde plekken op z’n minst tijdelijk van groen voorzien.

Elke container blijft minstens 1 jaar op dezelfde plaats staan. Omwille van de hoge verstedelijkingsgraad en de beperkte openbare ruimte gaat speciale aandacht uit naar de binnenstad en de wijk Runkst. In de containers staat een mix van streekeigen beplanting bestaande uit: krentenboompjes, berkjes, kornoeljes, heesters, vlieren en gelderse rozen.
Voor de realisatie kan de stad rekenen op 225.000 euro subsidie van de Vlaamse Overheid, nadat Hasselt één van de laureaten werd van de Groen in de stad-oproep.


Deze parkjes vormen veel meer dan uit de kluiten gewassen bloembakken. Elke container moet uitgroeien tot een thuis voor streekeigen beplanting, vogels, vleermuizen en micro-organismen. Zo versterken we de biodiversiteit op plaatsen waar deze een ruggensteuntje kan gebruiken.
Tegelijk willen we met onze mobiele stadsecosystemen het draagvlak voor een groene herinrichting van een aantal sterk verharde straten en pleinen onderzoeken. Want bomen en planten spelen een belangrijke rol voor de leefbaarheid van onze stad. Ze zetten CO2 om in zuurstof, oefenen tijdens hitteperiodes een verkoelend effect uit, creëren schaduw en verhogen de luchtkwaliteit.

Bron: Stad Hasselt