Boomkwekerij M. van den Oever en Bureau KM bundelen krachten met ‘Vergroen!’

Hoe pak je als gemeente of bedrijf de grote vergroeningopgave aan? Boomkwekerij M. van den Oever en Bureau KM bundelen hun krachten in de VerGroen! aanpak en kijken integraal naar groenkwaliteit en gebruikskwaliteit. Meer specifiek: ze geven inzicht in welke gebieden of plekken welk type aanpassingen nodig zijn om zowel duurzaam vergroend als goed gebruikt, aantrekkelijk en prettig te worden.

Welk type groen moet je waar toepassen, zodat het past bij de functie en toekomst van een plek? Hiertoe is het van belang dat niet alleen naar het ‘groen’ wordt gekeken, maar naar de gehele inrichting van een openbare ruimte, inclusief het ‘grijs’. De VerGroen! aanpak moet garanderen dat een groene ruimte daadwerkelijk goed gebruikt en prettig beleefd wordt door mens én dier.


Rosemarie Maas van Bureau KM: ‘Fijne en logische loop- en fietsverbindingen, sociale veiligheid en goede speel- en zitgelegenheid bepalen bijvoorbeeld mede de kwaliteit van een groene plek. Bovendien moet groen zodanig ingepast worden dat dit niet ten koste gaat van het gebruik; bijvoorbeeld extra ruimte voor groen versus de benodigde vrije ruimte voor voetgangers of rolstoelgebruikers.’
Marwin Dekkers, directeur van M. v.d. Oever: ‘Door onze kennis en expertise te combineren, kijken we integraal naar groenkwaliteit én gebruikskwaliteit. Meer specifiek: we geven inzicht in welke gebieden welke aanpassingen nodig zijn, om zowel duurzaam vergroend (hittestress, wateropgave, CO2-reductie) als gezond, goed gebruikt, aantrekkelijk en prettig te worden voor mens én dier. Uiteraard werken we ook graag samen met stedenbouwkundigen of andere vaste externe ontwerprelaties van onze opdrachtgevers.’

VerGroen! hanteert drie werkwijzen, advies- en ontwerptrajecten, die resulteren in een adviesrapport, ontwerptekeningen, sprekende visualisaties en beplantingsadviezen of zelfs (de aanbesteding voor) realisatie. Dit zal u helpen om uw groene ambities te realiseren.

Handboek ‘Prettige Plekken’
Prettige Plekken – Handboek Mens & Openbare Ruimte biedt concrete ruimtelijke richtlijnen voor een gebruiksvriendelijke inrichting van de openbare ruimte naar schaalniveau (blok, buurt, stad) en voor parken en pleinen. Omdat het boek de gebruiker centraal stelt, is het een unieke aanvulling op de bestaande ontwerpboeken. De richtlijnen in dit handboek van 250 bladzijden zijn gebaseerd op het kijken naar planning en ontwerp door de ‘bril van de gebruiker’, de mens.