Prettige Plekken / Handboek Mens & Openbare Ruimte

Het nieuwe boek ‘Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare Ruimte’ bevat 500 ontwerprichtlijnen en tal van voorbeelden om de mens (weer) centraal te stellen in de openbare ruimte.De openbare ruimte speelt een grote rol in het dagelijks leven van mensen en de aantrekkelijkheid van steden. Een prettige en bruikbare openbare ruimte is essentieel voor de leefbaarheid van steden en draagt bij aan gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.
Omdat er weinig informatie bij elkaar bleek te zijn over de relatie tussen gebruik en ontwerp en inrichting van ‘openbare ruimte’ hebben Rosemarie Maas en Kyra Kuitert, van Bureau KM – Advies Gebruik Openbare Ruimte, het boek Prettige Plekken – Handboek Mens & Openbare Ruimte geschreven.


500+ richtlijnen
• Zeven thema’s : aantrekkelijk, sociaal veilig, toegankelijk en bereikbaar, beweegvriendelijk, sociaal,  kindvriendelijk, groen.
• Ruim 500 ontwerprichtlijnen uitgewerkt voor de schaalniveaus blok, buurt en stad en voor pleinen en parken.
• Concreet en praktisch toepasbaar voor programma’s van eisen, ontwerpen, herontwikkeling, discussie, etc.
• Leuke ‘weetjes’ en vele niet eerder gepubliceerde richtlijnen.
• Foto’s van plekken en projecten uit ruim 50 steden in binnen- en buitenland.
Alle richtlijnen zijn tot stand gekomen na uitgebreide toetsing door een brede expertgroep.

Rosemarie Maas en Kyra Kuitert. Prettige Plekken – Handboek Mens & Openbare. Uitg. Acquire Publishing 2016

U kunt het boek hier bestellen.