Boek / H+N+S landschapsarchitecten: 30 jaar sleutelen aan het landschap

Met het beroemde Plan Ooievaar nam H+N+S Landschapsarchitecten ruim dertig jaar geleden een vliegende start. Sindsdien speelt het bureau een toonaangevende rol in de Nederlandse landschapsarchitectuur, zowel op beleidsniveau als in de praktijk. Onze verhouding tot de natuur en hoe we omgaan met het water zijn daarbij belangrijke accenten. Niet voor niets kwamen drie achtereenvolgende rijksadviseurs voor het landschap (Dirk Sijmons, Yttje Feddes en Eric Luiten) uit de koker van H+N+S. En niet voor niets zijn grote ruimtelijke opgaves en oplossingen – zoals Ruimte voor de Rivier – verregaand voorbereid op de tekentafels van het bureau.

In de loop van zijn dertigjarige bestaan is het ‘denkbureau’ meer en meer ook een ‘maakbureau’ geworden, over de volle breedte van het vak. Wat bleef is de combinatie van fundamentele kennis en inspirerende nieuwsgierigheid. Zo gaan in het ontwerp voor de Tweede Maasvlakte functionaliteit en natuurbeleving samen op, biedt een radicale wegverplaatsing in Leuven ruimte voor het weldadige Park Belle-Vue, geven nieuwe dijkvormen een passende impuls aan de gebiedsontwikkeling bij Ooijen en Wanssum langs de Maas, en is woningbouw een aanwinst in een volkstuinencomplex in Alkmaar.
Inmiddels heeft de directie van Jandirk Hoekstra, Lodewijk van Nieuwenhuijze en Dirk Sijmons plaatsgemaakt voor een nieuwe lichting: vorig jaar namen Nikol Dietz, Pieter Schengenga en Hank van Tilborg definitief het roer over.


In het boek ‘DENKEN, DOEN, LATEN – DRIE DECENNIA SLEUTELEN AAN HET LANDSCHAP / H+N+S LANDSCHAPSARCHITECTEN’ zijn met medewerking van fotografen Hans van der Meer en Siebe Swart ruim dertig gerealiseerde projecten vastgelegd in tekst en beeld. Uitklappagina’s met panoramafoto’s maken de lezer deelgenoot van het landschap. Marieke Berkers interviewde de oude en de nieuwe directie over wat hen drijft en Tijs van den Boomen schreef op basis van rondetafelgesprekken met opdrachtgevers, oud-werknemers, samenwerkingspartners en observanten over de betekenis van drie decennia van denken, doen en laten. En in een bijzonder beeldverhaal komen de favoriete landschappen van de bureauleden voorbij. Uitgeverij Blauwdruk

Het boek is te koop op de boekenshop van CG Concept.