Bedrijventerrein voor boomkwekerij krijgt vorm

De plannen rond het Business Centre Treeport (BCT), het nieuwe bedrijventerrein voor de boomteeltsector op de transportzone in Meer, worden stilaan concreet. Volgend jaar zou de bouw van het project starten.

In 2013 kondigde de boomteeltsector zijn plannen aan om op de transportzone in Meer en Hazeldonk langs de snelweg A16/E19 een bedrijventerrein te bouwen, het Business Centre Treeport. BCT moet een centrale handelsplaats worden voor boomtelers uit België en Nederland, een soort veiling van de boomteeltsector. Bedoeling is dat er naast handelsplaatsen ook logistieke ondersteuning en een kenniscentrum wordt uitgebouwd. De ligging aan de grens met Nederland, tussen Antwerpen en Breda, moet bovendien voor een doorgedreven interactie met onze noorderburen zorgen.


Treehub

In totaal wordt circa 62 hectare BCT ontwikkeld. Daarvan ligt 10 hectare in België en 52 hectare in Nederland die in twee fasen van ieder 26 hectare worden ontwikkeld. De Belgische ontwikkeling loopt gelijk met de eerste fase van het Nederlandse deel. In 2017 zou gestart worden met het bouwrijp maken van de eerste gronden, in 2019 zou dan de rest volgen. Ongeveer 70 % van de eerste fases aan de Belgische en Nederlandse zijde zijn reeds ingevuld.

In de Treehub op het BCT worden handel, afzet, verwerking, logistiek en het transport verzorgd. Diverse handelsbedrijven met ieder hun eigen marktgebieden en specialiteiten zullen zich in de Treehub vestigen. Een Treehub van 10.000 m2 vloeroppervlakte en 1.100 m2  kantoorruimte is reeds voor 60 % in optie bij diverse bedrijven. Zowel voor de grote partijen als ook voor de kleine aantallen, voor zowel de institutionele markt als ook voor de (website) particuliere klanten, voor zowel de hub-afhandeling als ook voor de verpakkingen, voor zowel de controles en keuringen als ook voor de douane behandeling, voor zowel de digitale verkoop als ook voor de fotografie van de producten, biedt de Treehub in de toekomst alle mogelijkheden. Het BCT is met diverse bedrijven in gesprek voor de onderlinge samenwerking en voor vestiging op het BCT.

50 bedrijven

In totaal zouden zo’n 50 bedrijven hun weg moeten vinden naar het BCT en zullen er zo’n 1.000 mensen worden tewerkgesteld. “Bedrijven die zich hier willen vestigen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk duurzame materialen te gebruiken in hun plannen”, vertelt projectleider Remco van Dessel. Dat kan bijvoorbeeld via groendaken of door aan klimaatadaptatie te doen. “Momenteel moeten het bestemmingsplan aan Nederlandse kant en het ruimtelijk uitvoeringsplan aan Belgische kant nog goedgekeurd worden. Dat gebeurt dit najaar, daarna is alles klaar voor de bouw in 2017. We verwachten over twee tot drie jaar echt actief te zijn.”

Beeldkwaliteit

De groene openbare ruimte op het BCT is beeldbepalend. Een stevig groen frame van hagen, bomen en voortuinen is de groene draad die alle gebouwen op BCT met elkaar verbindt. Het groene frame laat een grote vrijheid in architectuur van de gebouwen toe. Het tijdloze en houdbare karakter van de groene structuur draagt de lange levensduur van de bedrijfs­gebouwen. Het bedrijventerrein wordt daarmee duurzaam toekomstbestendig.

Duurzame materialen staan hoog op de agenda van BCT. Bomen zijn het product van de boomkwekers uit de regio. Een boom is vele jaren bezig met het vastzetten van CO2 in zijn stam, takken en bladeren en is uitstekend bouw­materiaal. Het heeft een uiterst lage emissiewaarde, is CO2 neutraal, brandveilig, sterk en heeft een hoog isolerend vermogen. Ook andere duurzame materialen zijn welkom. Door het gebruik van duurzame materia­len en technologieën zichtbaar te maken wordt het van nature groene karakter van de boomteelt sector gepresenteerd en versterkt.

Toepassing van een groen dak sluit aan bij de ambities van Treeport. Een groen dak zorgt voor de vertraging van de afvoer van regenwater en heeft een hoog isolerend vermogen waarmee het bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot. Het groene dak is inzetbaar als representatieve buitenruimte van het bedrijf en sluit aan bij het karakter van het groene achterliggende landschap.

 

maquete 5

3dbeursgebouw

www.businesscentretreeport.eu