Bestrating verdringt groen in tuinen

Tuinen met voornamelijk planten erin worden zeldzamer. Met name de naoorlogse generaties kiezen steeds vaker voor bestrating. Dat blijkt uit een verkenning van tuinen en tuinieren in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

 


Zo’n 70% van de Nederlanders beschikt over een tuin bij het huis. Tuinen maken onderdeel uit van de dagelijkse woon- en leefomgeving. Ze kunnen helpen om die tot een aantrekkelijke plek te maken, die uitnodigt om er te verblijven, te wandelen en een praatje aan te knopen. De inrichting en het onderhoud zijn voor een deel van de tuiniers een belangrijke en ook gezonde vrijetijdsbesteding en een bron van onderling contact rondom een gedeelde interesse.

Uit onderzoek is bovendien bekend dat een groene woonomgeving positieve effecten heeft op de (geestelijke) gezondheid, aldus het SCP. Daarnaast zijn er baten in de vorm van onder meer een gunstiger microklimaat en betere opname van regenwater. Dit laatste wordt urgenter naarmate het klimaat warmer wordt en zowel verkoeling als regenwaterafvoer problematischer gaat worden. Beplante tuinen leveren bovendien een bijdrage aan de biodiversiteit.

Meer grijs dan groen

Het aandeel écht groene tuinen is echter gering. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 17% de voortuin volledig heeft beplant, bij 25% is drie kwart van de achtertuin gevuld met planten. ‘Grijze’, betegelde tuinen zijn vooral populair onder jonge mensen, lager opgeleiden en vrouwen die 30 uur of meer werken. Tuinen met veel planten zijn vaak in het bezit van ouderen en hoger opgeleiden en komen ook meer voor in de stadscentra, waar de tuinen schaars zijn. Hoe groter de tuinen, des te meer wordt er geplant.
‘Besmettelijk’

Bij de keuze voor een groene of grijze tuin, lijken mensen zich te laten inspireren door hun omgeving. Heeft de buurman een groene tuin, dan zal er eerder gekozen worden voor een groene tuin. Maar dat geldt ook voor tuinen met veel bestrating. In zekere zin is de inrichting van tuinen dus ‘besmettelijk’.

Bij de tuininrichting spelen commercie en media een belangrijke rol. De grootste spelers, tuincentra en bouwmarkten bieden kant-en-klaar objecten zoals sierbestrating, decoraties en bloeiende planten, waarmee de koper direct resultaat ziet in zijn tuin. Veel bekeken tuinprogramma’s zijn vooral gericht op totale make-overs. Maar groene tuinen van mensen met groene vingers kunnen alleen groeien doordat kennis en vaardigheden worden overgedragen. Ervaringen in het ouderlijk huis zijn hierbij belangrijk, maar ook natuureducatie.

Dat er weinig groen in tuinen staat, wil overigens niet zeggen dat Nederlanders hier niet van houden; bijna alle Nederlanders hechten veel waarde aan een groene leefomgeving, zo stelt het SCP.

 

U kunt het volledige rapport hier downloaden.