Vlaanderen krijgt 20 hectaren nieuwe volkstuinen

Een projectoproep die gemeenten en verenigingen de kans gaf om subsidies aan te vragen voor volkstuinen is zo’n groot succes geworden dat minister Joke Schauvliege het voorziene budget van 300.000 euro optrekt naar ruim 500.000 euro. Deze subsidie zal goed zijn voor 40 volkstuinprojecten, meer dan 500 bijkomende tuintjes en een uitbreiding van het volkstuinareaal in Vlaanderen met meer dan 20 hectare.

“De kwaliteit van de ingediende volkstuinprojecten lag erg hoog”, getuigt Vlaams minister van Landbouw en Omgeving Joke Schauvliege. “Het voorziene budget van 300.000 euro schoot tekort. Ik ben zeer tevreden dat ik het nodige extra budget van ruim 200.000 euro heb kunnen vrijmaken zodat alle kwaliteitsvolle projecten van start kunnen gaan.”


De in totaal 40 geselecteerde projecten bestaan uit 31 projecten waarbij een nieuwe volkstuin wordt aangelegd en negen moderniseringen van een bestaande tuin, waarvan er zes tevens een uitbreiding van de huidige capaciteit beogen. De subsidies dekken maximaal 75 procent van de totale kostprijs van het project, met een plafond van 15.000 euro. Nieuwe volkstuinen komen tegemoet aan de stijgende vraag terwijl de ‘modernisering’ allerlei vormen kon aannemen: afbouw van pesticidengebruik, evolutie naar een ecologisch beheer, de uitbouw van de gemeenschappelijke delen, aandacht voor gezonde voeding, enz.

“De onderliggende doelstelling bij volkstuinen is de verhoging van de sociale cohesie, de realisatie van een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen en het creëren van een goede groepsdynamiek”, aldus minister Schauvliege. Met dit initiatief voor nieuwe volkstuinen wil de minister mensen ook meer voeling laten krijgen met de (eigen) productie van gezonde voeding en met actief leven in de buitenlucht.

Bron: www.vilt.be