Beringen wint Europese Green City Award [VIDEO]

De stad Beringen wint de Europese Green Cities Award 2020. De groene mijnsite van Beringen kwam als beste kandidaat naar voren om België te vertegenwoordigen.

De Green City Award is een belangrijke prijs uitgereikt door ‘Green cities for a sustainable Europe’, een Europees driejarenprogramma dat wordt uitgevoerd door de sierteelt- en groenfederatie (AVBS) in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Landbouw- en Visserijmarketing (VLAM).


Zeven Europese landen namen deel aan dit programma. Voor België was Beringen kandidaat. De selectie gebeurde op basis van een screening van 18 Vlaamse projecten in samenspraak met de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG).

Het voorplein van be-MINE, het park van de directeur, Kioskplein, Eeuwfeestplein, Kanaalstraat, het landschapspark Kolenspoor, de Laan op Vurten en de Avonturenberg vallen allemaal onder de noemer ‘groene mijnsite’. De jury roemde de winnende gemeente voor het omvormen van een industrieel gebied naar een groen landschap. ENA-voorzitter Jan-Dieter Bruns typeerde het project in een videoboodschap als de overgang van ‘steenkool naar groen’.