Berchem / De tuin als hart van nieuwe dienstencampus

De Ideale Woning was op zoek op zoek naar een ontwerpteam voor de ontwikkeling van een nieuwe sociale dienstverleningscluster op de site van haar kantoor en magazijn in de wijk Groenenhoek in Berchem. De selectie gebeurde via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Het winnende ontwerp begint met de tuin en onderzoekt vervolgens de relatie van gebouwen en kamers tót de tuin.

 


Het ontwerpteam HUB architecten, landschapsarchitect Atelier Arne Deruyter en de technische adviesbureaus RCR, UTIL, Daidalos Peutz en kunstenaar Kasper De Vos heeft zijn ontwerpvoorstel gestructureerd rond de begrippen ‘een tuin, een thuis, een huis’: een soepel speelveld met publieke aansluiting op de wijk, ruimte voor ontmoeting, nieuwe modellen voor werken en samenwerken, én veel natuur.

Het ontwerp begint volgens de ontwerpers met de tuin en onderzoekt vervolgens de relatie van gebouwen en kamers tót de tuin. Het uitgangspunt is de creatie van een informele en vertrouwde omgeving. Met herkenbare elementen zoals een pad, een luifel, een bank, een zonnetent, een keuken … Ruimte voor kleine momenten, maar ook voor een verzorgde overgang van publiek naar privé. De begrippen ‘kantoor’ en ‘werkruimte’ worden hierbij opgerekt.

De verschillende programmadelen of functies worden in verschillende gebouwen ondergebracht. De compositie van deze gebouwen geeft vorm aan een aantal buitenkamers. Deze ruimtelijke structuur zorgt voor een sterke samenhang, maar doet tegelijkertijd plekken ontstaan met een eigen identiteit en intimiteit. De aanleg van de buitenkamers en de architectuur van de gebouwen gaan hand in hand. Ze zijn gericht op het maken van een overgang tussen de meer formele straatzijde en de meer informele tuinzijde. De site wordt toegankelijk en wordt voorbereid voor meervoudig gebruik.

De tuin staat centraal

De tuin is het hart van de dienstencampus. Hij is ‘robuust, klimaatadaptief en biotoopversterkend’. Het is een aanvulling op de publieke ruimte in de wijk. Verschillende gebouwen ordenen de collectieve buitenruimte in verschillende tuinkamers. Deze variëren in schaal en atmosfeer. Sommige zijn multifunctioneel inzetbaar en hebben een uitgesproken publiek karakter. Andere liggen meer teruggetrokken en zijn intimistisch van aard. Beplanting en verharding lopen door elkaar. Ze nemen inbelang van mekaar toe in afstemming met het gebruik.

De gebouwen variëren eveneens. Aan de zijde van de Diksmuidelaan vormen het bestaande kantoorgebouw en de uitbreiding ervan, een stevige, formele voorzijde voor de site. In de tuin en aan de achterin gelegen straten, zijn de gebouwen lager en hebben een meer informeel karakter. De vergaderruimten in het centraal gelegen vergaderpaviljoen hebben een rechtstreekse relatie met de aanliggende tuinen. Een portiek zorgt voor een beschutte circulatie en is tevens een bruikbare buitenruimte aan de vergaderzaal.

U kunt hier het wedstrijdvoorstel van HUB architecten & Atelier Arne Deruyter downloaden.