Genk / Groen- en Bloemenstad 2015

Genk werd op de Finale van de wedstrijd Groene Lente van de VVOG uitgeroepen tot Groen- en bloemengemeente 2015 omdat de stad in alle 3 de wedstrijdonderdelen van de Groene Lente voorbeeldstellende projecten heeft gerealiseerd.

Hierdoor zal de stad door de Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) voorgedragen wordt om deel te nemen aan de internationale wedstrijd Entente Florale 2015. Entente Florale is een wedstrijd op Europees niveau met leefbaarheid als wedstrijdthema. Entente Florale telt twaalf Europese landen die elk participeren met 2 kandidaten en die door een vakjury worden bezocht. Entente Florale reikt op een plechtige slot- manifestatie de bronzen, zilveren of gouden ereplaten en diploma’s uit.


Volgende zomer komt de internationale jury van Entente Florale op bezoek in Genk en beoordeelt ze in hoeverre de criteria van een leefbare stad ingevuld worden. De VVOG begeleidt het stadsbestuur bij de opmaak van het wedstrijddossier en het organiseren van het jurybezoek. In het najaar van 2015 wordt voor de Vlaamse groendeskundigen een studiebezoek aan Genk uitgestippeld. Ook zal de Finale van de Groene Lente in 2015 in Genk plaatsvinden.