Antwerpen zoekt ontwerpteam voor masterplan publieke ruimte Slachthuissite

De stad Antwerpen zal in de loop van oktober een ontwerpteam selecteren voor de opmaak van een ‘Masterplan publieke ruimte Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok’. Aandachtspunten in het project zijn: groene publieke ruimte, ruimte om te spelen en te sporten, het faciliteren van ontmoeten, langzaam verkeer in een autoluwe wijk, maximale recuperatie van regenwater en het belang van wind-, lucht-, hitte- en geluidskwaliteit.

 


De projectdefinitie van het masterplan publieke ruimte Slachthuiswijk– Noordschippersdok – Lobroekdok is klaar. Dat masterplan vloeit voort uit het globale masterplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok, dat eind 2017 werd goedgekeurd. Met de goedkeuring van deze projectdefinitie start ook de ontwerpwedstrijd voor de publieke ruimte. Van 1,2 hectare publieke ruimte zal de Slachthuissite naar bijna 4 hectare publieke ruimte gaan.

AG VESPA coördineert de herontwikkeling van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok. Het masterplan werd opgemaakt samen met de private eigenaar van de Slachthuissite, Triple Living. Het ontwerpteam was Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen architecten (architectuur), Feddes/Olthof Landschapsarchitecten (openbare ruimte), en Goudappel Coffeng (mobiliteit).

 

Ontwerpwedstrijd

In de ontwerpwedstrijd staan twee opdrachten voor het ontwerpteam. Enerzijds moet het ontwerpteam een ‘conceptueel ontwerp’ maken voor het volledige gebied, dat wil zeggen een algemene visie op de publieke ruimte van het volledige gebied. Anderzijds krijgt het een specifieke opdracht van ontwerp tot en met uitvoering voor fase 1 van de publieke ruimte: de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein.

De projectdefinitie schuift een aantal aandachtspunten voor de publieke ruimte naar voren:

• Groene publieke ruimte
De herontwikkeling van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok is een antwoord op de nood aan stadsverdichting. Verdichting kan echter alleen maar in combinatie met voldoende open ruimte, voorzieningen en groen. Een maximale vergroening is dan ook gewenst. Naast aaneengesloten groene ruimtes is het ook de ambitie om de straten zoveel mogelijk te vergroenen.

• Ruimte om te spelen en te sporten
De bestaande speel- en sportruimte in de wijk wordt volledig vernieuwd en uitgebreid. Er komen zowel formele speel- en sportclusters als informele speel- en sportaanleidingen.

• Een levendige wijk
De nieuwe publieke ruimte wil het ontmoeten faciliteren. Daarom wordt in infrastructuur voorzien met aandacht voor het ontmoeten (zitten, eten, spelen, sporten, …) en ruimte voor buurtgerichte activiteiten (buurtevenementen, buurtmarkt, …). De bestaande horeca zal ook een nieuwe impuls krijgen met de nieuwe terrassen op het Lobroekplein.

• Een wijk in beweging
De basisprincipes van het masterplan op vlak van mobiliteit, wijkontsluiting, langzaam verkeer en parkeren worden vertaald in concrete projecten. De nieuwe ‘ruggengraat’ Lobroekplein – Oude Kalverstraat vormt het startpunt van een nieuw ontsluitingssysteem van de wijk. De voorziene infrastructuur voor langzaam verkeer in een autoluwe wijk moet uitgewerkt worden tot concrete inrichtingsprincipes. Daarin worden ook logische looplijnen in de wijk verwerkt, net als een versterkte verbinding naar de knooppunten voor openbaar vervoer en buurtparkeren. De doelstellingen voor publiek parkeren worden uitgewerkt op basis van het spreidingsplan uit het overkoepelende masterplan. Ook andere vormen van parkeren zoals bewonersparkeren, autodelen en laden en lossen moeten een plek krijgen in het masterplan publieke ruimte.

• Klimaat
Er zijn al diverse studies op vlak van water, wind, lucht, hitte en geluid uitgevoerd waardoor concretere doelstellingen kunnen gedefinieerd worden. Op vlak van water is het de ambitie om minimaal regenwater af te voeren en dus maximaal te bufferen, infiltreren en daar waar mogelijk te recupereren. Op vlak van wind, lucht, hitte en geluid willen we inzetten op bijkomende ruimtelijke en/of groene elementen om de beoogde kwaliteit te bereiken en te garanderen.

Inspraak

De stad Antwerpen zal, net zoals bij de opmaak van het overkoepelende masterplan, opnieuw meerdere inspraakmomenten organiseren voor buurtbewoners en ook specifiek voor kinderen en voor de horeca. De inspraakmomenten worden georganiseerd van zodra het ontwerpteam voor het masterplan publieke ruimte gekend is. Vanaf 2021 zouden de werken moeten starten.

Meer info over het stadsproject Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok vindt u hier.