Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 – – Natuur en gezondheid

Voor het zesde jaar op rij lanceert het Agentschap voor Natuur & Bos van de Vlaamse overheid de projectoproep ‘Natuur in je buurt’ om lokale vergroeningsprojecten een duwtje in de rug te geven. Dit jaar staat de oproep in het teken van projecten die de brug maken tussen natuur en de bevordering van onze gezondheid. Voortaan kunnen niet alleen lokale besturen, maar ook verenigingen en organisaties zoals zorginstellingen voorstellen indienen. Er is een budget van 800.000 euro voorzien. Inschrijven kan tot 15 september 2019.

Er wordt meer en meer bewijs verzameld dat de natuur positieve effecten heeft op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Mensen voelen zich gezonder en komen minder bij de huisarts als ze in een groene buurt wonen. Het gezonde effect gaat verder dan de zuivere lucht of een mooie omgeving. De ervaring van de natuur zelf heeft een positieve invloed op de manier waarop onze hersenen informatie verwerken en op het herstel bij stress en ziekte.


Met deze projectoproep wil Natuur & Bos dan ook projecten ondersteunen die zorgen voor meer bereikbare en toegankelijke natuur in de nabijheid van mensen, voor natuurontwikkeling die zich focust op het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen, en/of ten behoeve van het verbeteren van de milieukwaliteit. Bij dit alles streven we naar meer en meer robuuste natuur zodat ook de biodiversiteit ondersteund wordt.

Type projecten
Bij deze projectoproep zoekt Natuur & Bos naar creatieve groene projecten of beproefde effectieve groene oplossingen die in eerste instantie tegemoet komen aan één of meerdere van volgende noden:

het lokale welzijn van de bevolking en/of de milieukwaliteit van een buurt
de werking van zorginstellingen (zorggroen)
tegemoet komen aan de nood van specifieke doelgroepen aan aangepaste natuurbelevingsinfrastructuur.
De subsidie kan gebruikt worden voor investering in concrete realisaties op het terrein: een effectieve natuurontwikkeling, groenaanleg of de aanleg van infrastructuur voor de functionele ontsluiting en gebruik in functie van doelstellingen op vlak van natuur en gezondheid.

Een meer uitgewerkte omschrijving van het type van projecten, vind je terug in het subsidiereglement van de oproep.

Belangrijke aandachtspunten

• De subsidie bedraagt 75 % van de geraamde kosten, met een minimum van 15.000 euro en een maximum van 150.000 euro. Werkingskosten (bv. communicatie, participatie en voorbereidende studiekosten) mogen maximaal 30% van de totale subsidie omvatten.
Het project start binnen het jaar na betekening van het toekenningsbesluit en is te beëindigen binnen een periode van 3 jaar.
• Het project moet ten minste 10 jaar in stand gehouden worden. Bij het beheer dient de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer te worden gevolgd.
• Voor de interactie met andere subsidiekanalen (o.a. cumulering) wordt verwezen naar het subsidiereglement.

Praktische informatie
Het project moet uiterlijk op 15 september 2019 ingediend zijn. Tot dan kan je steeds hulp krijgen, zowel voor de administratieve procedure als voor het inhoudelijke project.

De aanvraag wordt per email ingediend bij het Agentschap Natuur & Bos via e-mailadres [email protected] uiterlijk op 15/09/2019.