Antwerpen / Start werken derde en laatste fase Zuidpark

De werken voor de aanleg van het derde en laatste deel van het nieuwe park op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen zijn volop bezig. Het volledige park van zeven hectare, een nieuwe groene ontmoetingsplek voor de wijk, zal klaar tegen de lente van 2024. Na een online-enquète werd beslist dat het nieuwe park Zuidpark zal heten, een naam die verwijst naar de omliggende wijk die er met het park een grote groene ontmoetingsplaats bij krijgt.

De werken voor de aanleg van het tweede deel van het park, boven het voormalige Schippersdok (tussen de Gillisplaats en de Museumstraat), zijn volop bezig. Naast een grote grasweide in het midden, twee waterbassins en ruime cirkelvormige zitbanken komt er ook een wandelpromenade tussen de dubbele bomenrij en veel groen. Ook de Vlaamse- en Waalsekaai in dit gedeelte ondergaan een transformatie. Deze werken eindigen in de lente van 2023.


Het laatst aan te leggen deel van het park ligt tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat, boven het voormalige Kooldok. Hier komen onder andere speeltuinen, een hondenloopzone, een speelfontein op het Museumplein en een deel van de voormalige hangar op de Scheldekaaien als pergola. Er komen ook 123 extra bomen en 30.000 nieuwe planten bij.

Het Zuidpark staat ook heel duidelijk voor ‘verblauwing’. Het regenwater van de daken rondom het park wordt naar de gigantische collectieve hemelwaterput geleid. Het wordt vervolgens gebruikt voor onder meer het onderhoud van het park, de fonteinen, en de veegwagens van de stad. Onder de dubbele bomenrijen bevinden zich ondergrondse opvangbakken, die het regenwater van de paden verzamelen en daarmee de bomen van voldoende water voorzien. De twee waterbassins in het centrale gedeelte vangen het regenwater van de Vlaamse- en Waalsekaai op. Aan de ene zijde krijgen ze een afboording door een ruime trappenpartij, en wordt de historische kademuur van het Schippersdok hersteld en vernieuwd. Er komt een landmark met een bord met daarop uitleg over de voormalige Zuiderdokken, en zal aangeduid worden met de term ‘Dok Zuid’. Aan de andere kant komt oeverbeplanting. Ook in het centrale gedeelte komen de infiltratieleidingen, die in de toekomst het overtollige regenwater van de straten in de wijk zullen opvangen, en zo plaatselijke wateroverlast helpen beperken.

Foto’s: © Tractebel – ADR Architects -Georges Descombes

Bron: agvespa.be