Nieuwe projectoproep ‘Operatie Perforatie’

Aquafin lanceert een nieuwe oproep ‘Operatie Perforatie’ voor een onthardingsproject. De oproep is dit keer voorbehouden voor lokale besturen. Er zal ook maar één winnaar zijn die een budget van 20.000 euro in de wacht sleept.

 


Met ‘Operatie Perforatie’ richten Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin zich tot openbare besturen en iedereen die mee een stempel kan drukken op de inrichting van openbare en semi-openbare ruimten. Bij de inrichting van de schaarse open ruimte die ons nog rest, moeten we het klassieke denkpatroon omgooien. Verharding is enkel nog te verantwoorden op plaatsen waar het niet anders kan. Het (gedeeltelijk) ‘ontharden’ van pleinen, parkings, parkeerstroken, verharde restruimten, straten, middenbermen, schoolspeelplaatsen, bedrijventerreinen en particuliere opritten levert rechtstreekse, positieve effecten op. Waar verharding toch nodig blijft, kunnen in vele gevallen waterdoorlatende bestratingsmaterialen worden gebruikt.

Inzendingen voor de Aquafin-prijs tegen uiterlijk 31 december 2019 via het formulier.