Amsterdam richt openbare ruimte in op bewegen

Amsterdam heeft eind mei de ‘Amsterdamse Beweeglogica’ vastgesteld. Hiermee wordt de stad zo ingericht dat Amsterdammers meer gaan bewegen.

Concreet betekent dat autoluwe buurten, bredere stoepen om te spelen, meer open zwemwater, voorzieningen voor outdoor-sporters, alternatieve fietsroutes en gebouwen waarin trappen beter zichtbaar zijn dan de lift. Amsterdam zegt beweging te willen stimuleren omdat veel inwoners te weinig bewegen, en één op de vijf kinderen lijdt aan obesitas of overgewicht.


Geïnspireerd door de Active Design Guidelines van New York is de Amsterdamse Beweeglogica opgesteld. Deze geeft ‘stadsmakers’ van binnen en buiten de gemeente meer houvast om bewegen op te nemen in een ontwerp of bij de herinrichting van buurten, parken, straten en pleinen. Zowel in bestaande buurten als bij nieuwbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met Amsterdammers waarvoor bewegen niet even gemakkelijk is. Vertrekpunten van de Beweeglogica zijn: ruim baan voor de fietser en voetganger, sport is om de hoek, de stad is een speeltuin en in gebouwen wordt niet stilgezeten.

Beweegprojecten
Onderdelen van de Beweeglogica worden op dit moment al toegepast en op getest. Wethouder Ruimtelijke Ordening en Sport, Eric van der Burg: “De Bewegende Stad is een lerende aanpak. We experimenteren op verschillende plekken in de stad. In de H-buurt in Zuidoost hebben we kinderen speeltuinen laten beoordelen; wat zijn leuke speeltuinen om naartoe te gaan en welke niet? En ze hebben hun ‘droomspeeltuin’ getekend. Dit gebruiken we bij het ontwerp van nieuwe openbare ruimte en speelplekken.”

In Oost wordt de openbare ruimte van de Roomtuintjes aangepakt omdat de inrichting niet aansluit op het gebruik. Stadsdeel Oost werkt samen met de bewoners, de jongeren uit de buurt en de sportmedewerkers van Dynamo aan een openbare ruimte waar sport en spel centraal staan. Als eerste worden het voetbalveld en de tribune aangepakt, waarbij ook de tribune als speel- en beweegelement wordt ingericht. Ook komt er een parcours met beweegtoestellen.

U kunt het beleidsplan ‘Amsterdamse Beweeglogica’ hier downloaden.

Foto: De Groene Stad