Antwerpen / Leefschool Toverbol opent natuurspeelplaats

Op het Kiel in Antwerpen opende Leefschool Toverbol haar natuurspeelplaats. Antwerpen telt nu al meer dan 35 natuurspeelplaatsen. De stad Antwerpen steunt scholen die hun speelplaats willen inrichten met meer natuur. Via het EcoHuis krijgen ze begeleiding, projectsubsidies en materialen. Het Onderwijsnetwerk Antwerpen en de Provincie bieden projectmatige, participatieve en educatieve ondersteuning.

In de school zorgde een gebrek aan plaats en uitdagingen op de speelplaats in het verleden voor frustraties en conflicten. De oplossing, meer regels en afspraken, ging ten koste van het speelplezier van de kinderen. In de zoektocht naar betere oplossingen werd er tijdelijke speelnatuur volgens het principe van adventure play ingericht, wat een duidelijke verbetering gaf. Om de goede resultaten te bestendigen, besliste de school om voor een definitieve natuurspeelplaats te kiezen. De leerlingen, ouders en leerkrachten legden tijdens het vorige schooljaar samen de nieuwe natuurspeelplaats aan onder deskundige begeleiding van de ontwerper, Onderwijsnetwerk Antwerpen en het EcoHuis.


Jinnih Beels, schepen voor onderwijs: “De nieuwe natuurspeelplaats van Leefschool Toverbol zorgt ervoor dat de kinderen nu veel socialer spelen. Ze maken minder ruzie, er zijn minder conflicten. Door de uitdagingen die de omgeving hen biedt, leren de kinderen samenwerken en samenspelen en hun eigen talenten beter ontdekken en ontwikkelen. Dankzij het Onderwijsnetwerk Antwerpen is hier op een creatieve manier een alternatief gevonden voor een kale speelplaats.”

Tom Meeuws, schepen voor leefmilieu, vult aan: “Door meer natuur op schoolspeelplaatsen te voorzien, zorgen we ervoor dat alle kinderen hun dagelijkse portie groen krijgen. Zo kunnen ook stadskinderen spelenderwijs een band opbouwen met de natuur en het milieu en zullen ze het belang van een groene omgeving leren kennen. Leefschool Toverbol is de eerste in een reeks scholen waarvan de nieuwe speelplaats dit jaar wordt afgewerkt. We willen als stad structureel inzetten op het vergroenen en ontharden van verharde, kale ruimtes. Het regenwater kan beter infiltreren in de bodem, de kinderen krijgen er een groene speelplaats voor in de plaats die in de zomer ook de nodige afkoeling biedt.”

Sinds de stad het omvormen van een klassieke speelplaats tot een natuurspeelplaats aanmoedigt, telt Antwerpen al meer dan 35 natuurlijke speelplaatsen. Het EcoHuis Antwerpen ondersteunt met een maximale projectsubsidie van 7.500 euro, een bedrag waarop ook Leefschool Toverbol kon rekenen. Daarnaast krijgen alle geïnteresseerde scholen begeleiding en gratis recuperatiematerialen, zoals gekapte boomstammen en taludglijbanen afkomstig van vernieuwde speelterreinen.

Foto: Frederik Beyens

Meer info over de natuurspeelplaatsen