Antwerpen experimenteert met klimaatrobuust dak

Stad Antwerpen steunt experimenten met klimaatrobuuste daken. Samen met dakeigenaars en experten wil de stad vier pilootdaken omvormen tot innoverende, klimaatrobuuste daken met ruimte voor biodiversiteit. 

Veel daken in Antwerpen hebben het potentieel om meer te bieden dan enkel beschutting. Nieuwe functies toevoegen aan daken is op dit moment nog grotendeels onontgonnen terrein. Onder de vlag van Stadslab2050 willen de stedelijke diensten EcoHuis, Stadsbouwmeester en vergunningen daar nu verandering in brengen.


Wat is een klimaatrobuust dak?
Een klimaatrobuust dak, is een dak waar er ruimte is voor hemelwaterbeheer, hittebestrijding en biodiversiteit. Voor deze pilootprojecten gaat de stad op zoek naar combinaties van klimaatrobuuste maatregelen met andere dakfuncties zoals recreatie of energieopwekking.

Mogelijke types die in aanmerking komen voor een projectsubsidie zijn:

• een gebruiksdak dat groen en schaduwplekken aanbiedt,
• een zonnedak waarbij de constructie voor de zonnepanelen deel uitmaakt van een biodivers natuurdak,
• een waterdak, tot in de puntjes berekend, dat op een lichte dakconstructie geplaatst kan worden,
• een dak waarvan de wateropvang dient voor een daktuin, gecombineerd met schaduwelementen of nieuwe technieken zoals zonneluifels die tegelijkertijd energie opwekken.

Welke daken komen in aanmerking?
Een Antwerps dak, of een combinatie van daken, van minstens 100m²
De eigenaar(s) maken dit dak in de loop van de volgende 2 jaar (voor eind 2020) klimaatrobuust.
De vier geselecteerde proefdaken delen, na oplevering, de opgedane kennis met een breed publiek en stellen het dak (tot 6 keer per jaar) open voor bezoekers.

Welke ondersteuning krijgen de proefprojecten?
Is uw projectvoorstel gekozen, dan volgen er mogelijk twee fases. In de eerste fase wordt samen met u het ontwerp voor uw dak uitgewerkt. In de tweede fase gaat u aan de slag met een aannemer naar keuze om van uw dak een klimaatrobuust dak te maken.

Het aanbod in de ontwerpfase:

• een trajectbegeleiding: u kan rekenen op advies en ondersteuning door stedelijke diensten,
expertenbegleiding ter waarde van max. 15.000 euro  (om uw plannen inzake klimaatrobuustheid en/of biodiversiteit te versterken,
• een ontwerptoelage van max. 7.500 euro om extra uren van uw eigen ontwerpteam te bekostigen.

Het aanbod in de investeringsfase:

• Een investeringstoelage van max. 25.000 euro om de extra investeringskosten van de ambitieuze ingrepen aan het dak te bekostigen.

Ontdek meer over hoe u deel kan nemen