VHG-handleiding ‘Het Levende Gebouw’

Branchevereniging VHG heeft de handleiding ‘Het Levende Gebouw’ gepubliceerd. Deze handleiding gaat over groen op, aan en in gebouwen. Het is een boekwerk vol ideeën voor groene gebouwen, die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit.

De handleiding is bedoeld om groenprofessionals, opdrachtgevers, architecten, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, bouwen en beheren van levende gebouwen. Ook provincies en gemeenten die aan het begin staan van het proces van (her)ontwikkeling van een locatie kunnen veel hebben aan deze handleiding.
De informatie is geordend binnen 19 thema’s zoals water, temperatuur, luchtkwaliteit, duurzame materialen, biodiversiteit, geluid, ontspannen en ontmoeten of voedsel en bloemen. Om heel gericht de meerwaarden van groen te belichten, is er voor elk type gebruiksfunctie van een gebouw een mindmap toegevoegd. Deze geeft een overzicht van de verschillende meerwaarden van groen. Deze meerwaarden worden ook kort toegelicht. Daarnaast is er een mindmap over Het Levende Gebouw in relatie tot diverse gebouwcertificeringen.
U kunt de handleiding hier bekijken.