Binnenrotte Rotterdam is de Beste Openbare Ruimte van 2018

Binnenrotte Rotterdam is de beste openbare ruimte van Nederland. De andere genomineerden van de award waren Boulevard van Schagen in Domburg en Campus Uilenstede in Amstelveen. De jury beoordeelde de inzendingen op basis van een viertal criteria ‘gebruik’, ‘ruimte’ en ‘uniciteit’ en ‘gezondheid’.

Binnenrotte Rotterdam door OKRA Landscape Architects is van een leeg plein veranderd in aangename stedelijke ruimte, waar op de ene dag de markt is en het op andere dagen ook een fijne plek is om te verblijven. Door de indeling van het plein met bomen zijn intieme plekken ontstaan, waarbij heel goed gekeken is naar onder meer de lichtval van de zon, met veel aandacht voor groen en het gebruik van warme materialen. Het bijzondere is dat het plein bovenop het dak van een treintunnel is gerealiseerd, waarbij ook heel veel bomen een plek hebben gekregen. In het ontwerp op een hoger schaalniveau ook goed nagedacht over de routes en de verbindingen in de stad.


Een ontwerp moet uitnodigen tot ontmoeting, beweging en toegankelijk zijn voor iedereen die het gebruikt, vindt de jury. Voor de jury leidt dat bij de Binnenrotte tot het aandachtspunt bij de trappen in het ontwerp. Deze zijn niet altijd herkenbaar gemarkeerd, wat voor slechtzienden tot onveilige situaties kan leiden.

 

Campus Uilenstede
Campus Uilenstede in Amstelveen is getransformeerd van een sociaal onveilige omgeving, waarin auto’s domineerden, naar een aantrekkelijke multifunctionele omgeving. Het eindresultaat is volgens de jury een fraai ingericht campuslandschap, met een fijnmazig netwerk van routes, waarin bestaande gebouwen op een vanzelfsprekende manier zijn geïntegreerd. In de hoofdstructuur zijn er grootschalige ingrepen gedaan, waarbij gebouwen zijn gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe ruimtelijke hoofdstructuur. Nadrukkelijk onderdeel van het ontwerp zijn de meubels, die herkenbaarheid geven aan de plekken en uitnodigen tot actief gebruik.

Campus Uilenstede, NEXT Architects / Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten

 

Boulevard van Schagen
Volgens de jury onderscheidt de Boulevard van Schagen zich door een vanzelfsprekende inrichting, die past bij de chique badplaats Domburg. Het ontwerp maakt zich ondergeschikt aan de omgeving van het duinlandschap. Tegelijk nodigt het uit tot verblijf, ontmoeting en beweging. De uitwerking getuigt van vakmanschap: de materiaalkeuzes, kleurstelling en verfijnde detaillering.

Boulevard van Schagen / Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten