De Boer Green zoekt platte daken voor experiment met biodivers groendak

Voor het tweejarig ontwikkelingsproject Zoemdak, een biodivers groendak dat flora én fauna verrijkt, is De Boer Green op zoek naar veertien platte daken van 150 tot 200 m² in de stedelijke omgeving van Antwerpen, Brussel en Gent. De biodiverse groendaken worden kosteloos geïnstalleerd en gedurende twee jaar kosteloos gemonitord en onderhouden.

Vandaag bestaat 90 procent van de extensieve groendaken uit een monocultuur van vetkruid. Omdat er bij stadsuitbreiding en verdichting veel biodiversiteit verloren gaat, komt er vanuit overheid, architecten en bouwheren meer en meer vraag naar biodiverse vegetatie op groendaken. Er is echter nog geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar de optimale vegetatiesamenstelling om een aantrekkelijk ecosysteem te creëren voor flora en fauna.


Onderzoekspartners

Daarom slaat De Boer Green voor de ontwikkeling van een biodivers groendak de handen ineen met drie onderzoekspartners: Natuurpunt, PXL Hogeschool en prof. em. Martin Hermy van KU Leuven. Doel is een Zoemdak te ontwikkelen, een groendaksysteem met een hoge biodiversiteitswaarde dat wilde bestuivers als wilde bijen, vlinders, zweefvliegen aantrekt en economisch interessant is in aankoop en onderhoud. Het onderzoek ontvangt financiële steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Vijftien testopstellingen

In de periode februari en maart 2019 wil De Boer Green in Antwerpen, Gent en Brussel in totaal vijftien testopstellingen aanleggen op platte daken van 150 m² en 200 m² en een plat dak van 1.000 m². Het experimentele groendak wordt kosteloos geïnstalleerd en gedurende de testperiode van minimaal twee jaar kosteloos onderhouden. Voor onderhoud en het opvolgen van de vegetatiegroei en de observatie en tellingen van wilde bestuivers dient het dak van uw klant tijdens kantooruren gemakkelijk toegankelijk te zijn voor de projectpartners.

Beste garantie op duurzame toekomst

“Er is echt nood aan gespecialiseerde groendaktypes met een hoge biodiversiteitswaarde voor ons klimaat”, zegt Carmen Van Mechelen die als lector en onderzoeksmedewerker aan PXL Hogeschool bij het onderzoek is betrokken. “Biodiverse groendaken met een grote variatie in soortensamenstelling zijn onze beste garantie op een duurzame toekomst”, vult prof. em. Martin Hermy van KU Leuven haar aan.

Carmen Van Mechelen: “Groendaken hebben reeds bewezen negatieve effecten van klimaatverandering op te kunnen vangen. Ze helpen in de zomer de hitte in steden tegengaan, isoleren gebouwen, en bieden een buffer voor regenwater. Wat dit project zo uniek maakt, is dat we naast de zoektocht naar waardevolle planten ook het onderste uit de kan halen om essentiële bestuivers als wilde bijen, vlinders, zweefvliegen aan te trekken.”

Wilde bestuivers

De populatie wilde bestuivers staat onder druk. Jens D’Haeseleer, projectmedewerker wilde bijen bij de studiedienst . van Natuurpunt: “Er is een dramatische achteruitgang merkbaar de afgelopen decennia. Die achteruitgang loopt samen met de achteruitgang van soortenrijkdom van planten. Een duidelijk signaal dat het een niet zonder het ander kan. En het belang ervan is niet te onderschatten: 75% van de plantensoorten voor de globale voedselproductie is in zeker mate afhankelijk van bestuivers. Met de experimentele testopstellingen willen we dan ook tot een onderbouwde plantenkeuze en inrichting van een groendak komen dat aantrekkelijk is voor wilde bestuivers.”

Kent u een klant die zijn of haar dak beschikbaar wilt stellen? Laat het dan weten aan De Boer Green.

Bron: De Boer