Kortrijk Weide genomineerd voor European Green Cities Award

De ecologische hub Kortrijk Weide werd door een Belgische vakjury gekozen om België te vertegenwoordigen in de tweede editie van de European Green Cities Award. Deze prestigieuze award vormt het sluitstuk van het Europese promotieproject ‘More Green Cities for Europe’ in 2021. Het doel van de ‘European Green Cities Award’ is om beslissingsnemers en belanghebbenden in openbaar groen te inspireren, informeren en activeren over het belang van bomen en openbaar groen.

 


De award is een initiatief van het Europese promotieproject ‘More Green Cities for Europe’. Het project loopt drie jaren (2021-2023) en wordt uitgerold in 13 Europese landen: België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Nederland en Zweden. In België voert de sierteelt- en groenfederatie (AVBS) het project uit in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Landbouw- en Visserijmarketing (VLAM). De 13 Europese landen die dit promotieproject trekken zenden elk een openbaargroen-project in voor de award. Het zijn gevarieerde projecten die inspirerende oplossingen bieden om de kwaliteit van groen in het openbaar te behouden en te verbeteren. De projecten worden gejureerd door een internationale jury van landschapsarchitecten en boomkwekers. De winnaar van de tweede editie van de European Green Cities Award wordt begin december bekendgemaakt.

Bekijk de 13 genomineerde projecten.

Kortrijk Weide

In het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘Kortrijk Weide’ kreeg het 6,5 ha grote rangeerstation en goederenloods of ‘entrepot’ van de NMBS langs de Leie aan de rand van de binnenstad een nieuwe bestemming. De vroegere loodsen werden omgebouwd tot een incubator voor startende ondernemingen, een jeugdcentrum en ruimte voor Urban Sports. Verder zijn er een fuifzaal, een nieuw zwembad en een onderwijsinstelling gebouwd, en werd tussen de gebouwen een groot evenementenplein aangelegd.

Bijna de helft van het terrein, 2,7 ha, werd ingericht als park. Het Nelson Mandelapark is ingericht als een dynamische stadsnatuur tussen spoorweg, stadsring en de Leie waar ecologie samengaat met een zacht recreatief gebruik. Bij de keuze van de beplanting werd veel aandacht besteed aan de reeds aanwezige vegetatie en het beheerbaar houden van het park. De beplanting bestaat uit verspreide boom- en heestergroepen met een gevarieerde vegetatieve onderlaag voor zowel natte als droge zones. Sommige zones worden extensief beheerd waardoor de natuur meer kan spelen. Veel aandacht ging ook naar het waterbeheer. Het hemelwater van het hele terrein wordt opgevangen in een ondergrondse tank van 380.000 l en wordt gebruikt voor de borstelwagens en voor de bebloeming. De rest wordt in het park opgevangen in een groot bufferbekken op de plaats waar oorspronkelijk een beek liep. Het gevulde bekken heeft een extra functie als watertuin met bassins waarin kinderen kunnen ravotten.

Lees hier het interview over Kortrijk Weide met de groenambtenaar, ruimteplanner en landschapsarchitect

In CGConcept 2021/1 verscheen een uitgebreide reportage over het Nelson Mandelapark.