Alsembergse Beemd / Park voor recreatie en waterberging

Half mei zijn de werken gestart in de Alsembergse Beemd. Het nieuwe park is een onderdeel van dit landinrichtingsproject het landinrichtingsproject “Land van Teirlinck” en wil een antwoord bieden op meerdere maatschappelijke uitdagingen. Het omvat een herinrichting van het vroegere voetbalveld en de voormalige Volvo-parking.

De dorpskernen van Alsemberg en Sint-Genesius-Rode, gelegen langs de Molenbeek, stonden de laatste jaren geregeld onder water. Bedoeling van het landinrichtingsplan is de wateroverlast in de Molenbeekvallei een halt moeten toeroepen. De sterke toename aan verharde oppervlakken, versnelde afvoer en beperkte infiltratiemogelijkheden – onder andere door de ophoging van de voormalige Volvo-parking in de Beemd – zorgen voor verhoogde debieten. Wateroverlast is echter niet het enigste aandachtspunt. Zo moet de vallei ook beter bewandelbaar worden en voorzien worden van fietsverbindingen. Verder wordt er ook nagedacht hoe toeristische troeven van de gemeenten verhoogd kunnen worden.


Ecologische inrichting en beleving

In het inrichtingsplan van Antea Group wordt de voormalige Volvo-parking afgegraven en wordt het reliëf hersteld. Hierdoor ontstaat opnieuw een natuurlijke waterberging. Visdoorgang wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe lokstroom te realiseren tussen de Leuzebeek en de Molenbeek zodat de vissen de waterval aan de Ensdellemolen kunnen vermijden.

In een sterk verstedelijkte omgeving wordt de Alsembergse Beemd opnieuw een groene long met ecologische waarden tot aan de dorpskern. Zo zorgt een sterke meandering van de nieuwe visdoorgang met flauwe oevers tussen de Leuzebeek en de Molenbeek voor een vertraagde afvoer met interessante oevervegetatie. De Leuzebeek wordt op een aantal plaatsen met flauwe oevers ingericht. Verder worden nog enkele amfibiepoelen uitgegraven. De bestaande monotone berkenbosjes maken plaats maken voor spontane ontwikkeling en aanplantingen van meer gevarieerde streekeigen en inheemse bomen en struiken.

Doorheen het gebied worden speelse herkenningspunten aangebracht die uitnodigen om op avontuur te gaan in de Beemd. Aan de amfibiepoel komt een vlonder waarop kinderen op onderzoek kunnen gaan naar de verschillende levensorganismen in het water. De rustplekken en de speelse doolhof in de Beemd worden afgebakend door takkenrillen, gevuld met hout afkomstig van de voormalige berkenbosjes.

Beken en reliëfverschillen vormen vandaag nog fysieke barrières tussen dorp en Beemd. Een grotere interactie, zowel fysiek als visueel, tussen de hoger infrastructuur van de Gemeenveldsite en de lager gelegen natuur van de Molenbeek en haar vallei dringt zich op. Uiteindelijk werd de keuze gemaakt om een wandel- en fietsverbinding te integreren in het bestaande talud met een nieuwe brug over de Molenbeek. Zo wordt de link tussen dorp en Beemd terug hersteld. Door het talud vrij te zetten van vegetatie ontstaan opnieuw zichtrelaties met de beekvallei. Ook door de Beemd zelf worden verschillende wandel- en fietspaden aangelegd, zowel recreatieve paden om van de natuur te genieten als snelle functionele verbindingen voor bijv. de schoolgaande jeugd.

 

Gemeenveldsite
Ook de Gemeenveldsite met Lambiekcentrum, DOC, CC de Meent, De Springveer, … staat voor een heuse transformatie. Zo is er reeds gestart met de bouw van een nieuwe school en een nieuwe parking. De bestaande parking en het voetbalveld zullen plaats maken voor een aangename ontmoetingsplek voor de omwonenden en uitdagende speelplekken voor jongeren. De inrichting houdt rekening met alle leeftijden. Een speelzone voor de allerkleinsten wordt voorzien aan het terras van het Lambiekcentrum. Voor de jongeren wordt aan het DOC een verharde ‘Urban’ speelzone voorzien.

Een grote groene centrale ruimte wordt omkaderd met natuurlijk vormgegeven speeltoestellen zoals balanceerparcours, schommels, hangplekken, … Een glijbaan verbindt de Gemeenveldsite met het niveau van de Beemd en ter hoogte van het terras van het Lambiekcentrum zal er over de Molenbeek een avontuurlijke hangbrug geplaatst worden. Een meer transparante leuning aan het terras zal het zicht op de vernieuwde Beemd versterken.

De werken worden gefinancierd door Vlaanderen voor 1.160.000 euro, de gemeente Beersel voor 500.000 euro en de provincie Vlaams-Brabant 235.000 euro. Het project krijgt ook Europese steun via LIFE BELINI.