Publieke ruimten in plattelandsgemeenten

Publieke ruimten zijn niet alleen belangrijk in de stad maar zijn ook onmisbare ontmoetingsplaatsen in plattelandsgemeenten. De Fondation Rurale de Wallonie publiceerde een handleiding ‘Espaces publics en milieu rural’ om de aanleg en de kwaliteit van publieke ruimten op het platteland te stimuleren.

De handleiding richt zich tot lokale bestuurders, ontwerpers en aannemers van publieke ruimten, maar ook tot burgers die betrokken zijn bij adviescommissies of die gewoon geïnteresseerd zijn in de leefkwaliteit van hun gemeente.


De gids bevat concrete voorstellen over het hoe en waarom van publieke ruimten in plattelandsgemeenten, wat daarvoor nodig is en hoe de kwaliteit ervan kan verbeterd worden. Ook worden de stappen toegelicht hoe men het best publieke ruimten kunnen gerealiseerd worden en hoe de bevolking actief kan betrokken worden bij dergelijke projecten.

Espaces publics en milieu rural – Guide unique pour des aménagements spécifiques