Elke boer zijn eigen bosje van 1 hectare

Tijdens de conferentie ‘Our forests, our future’ in Brussel lanceerde Europees landbouwcommissaris Phil Hogan een opvallend idee. “Stimuleer elke boer tot het bebossen van 1 hectare land dat hij bewerkt.”

 


De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) geeft lidstaten de mogelijkheid om boeren te vergoeden die dat willen doen. Maar de politieke wil om hier werk van te maken, moet van de lidstaten komen.”

De EU-commissaris ziet dat als een manier om vanuit het landbouwbeleid bij te dragen aan de natuur- en klimaatdoelstellingen van de lidstaten. “Bebossing van landbouwgronden op een manier dat de biodiversiteit er wel bij vaart, kan natuur helpen verbinden en waardevolle ecosysteemdiensten leveren zoals erosiebestrijding. Het zou een praktisch voorbeeld zijn van landbouwers die maatschappelijke diensten leveren in ruil voor publieke middelen.

Bron: VILT