Vlekpootwespbij (foto: Maarten Wielandts)

Al zes bijensoorten herontdekt in 2023

In 2019 werd de Belgische Rode Lijst voor wilde bijen gepubliceerd. Daaruit werd duidelijk dat ongeveer 52% van de bijensoorten aanzienlijk afneemt in aantal of zelfs uitgestorven is. Sindsdien hebben vrijwilligers van Aculea, de groep voor wilde bijen en wespen, geprobeerd om enkele vermeende uitgestorven en zeer zeldzame bijensoorten nieuw leven in te blazen. Hun inspanningen lonen: in de afgelopen jaren werden verschillende bijensoorten herontdekt. Ook enkele nieuwe soorten hebben hun weg naar ons land gevonden, waarschijnlijk als gevolg van de klimaatverandering. In 2023 zetten we die trend verder, met tot nu toe al zes herontdekte soorten voor ons land.

“De recente herontdekking van uitgestorven gewaande bijen in ons land zou het beeld kunnen geven dat de achteruitgang van bijen gestopt is. Niks is minder waar. Het heeft meer te maken met een toegenomen zoekinspanning dan met een groei van de bijenpopulaties. Vier van de zes hierboven besproken vondsten zijn immers het resultaat van minutieus voorbereide zoektochten waarbij literatuurstudie, kennis van de ecologie en de vliegperiode en het raadplegen van kaarten met oude waarnemingen de sleutels tot succes waren. We verwachten ook in de nabije toekomst nog enkele soorten te ‘herontdekken’ voor ons land, waaronder de duinmaskerbij”, zeggen Maarten Wielandts, David De Grave, Jens D’Haeseleer en Win Vertommen (Natuurpunt Studie en Aculea, de wilde bijen en wespenwerkgroep van Natuurpunt).


Lees meer over de herontdekking van bijensoorten op de website van Natuurpunt.


Bron: Natuurpunt