INNOVATIEF GROENBEHEER / Nieuwe toepassingen in de groensector

Welke toepassingen van innovatief groenbeheer vinden nu al hun weg naar de groensector? Welke ‘nieuwe technologieën en machines’ zijn al rijp om geïmplementeerd te worden?


Groenbeheer onder stroom

Sedert 2015 wordt chemische bestrijding bij gemeenten niet meer toegepast. De zoektocht naar alternatieven was voor vele groendiensten een grote opgave. Maar ook bedrijven zitten niet stil en zoeken steeds verder naar alternatieven. Sinds een paar jaar duiken op meerdere plaatsen elektrocutie-apparaten op in de strijd tegen bijvoorbeeld Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, Amerikaanse vogelkers, …

Hoe werkt elektrocutie? Door het gebruik van een elektrische onkruidbestrijder die toegepast wordt voor selectieve bestrijding van onkruiden tot in de wortel, kunnen diverse ongewenste kruiden en jonge, houtige gewassen worden vernietigd (onder andere Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, ridderzuring, riet en bamboe). De machine stuurt een elektrische lading door de stengel en de wortel van de plant. Door de natuurlijke elektrische weerstand in de plant wordt deze elektrische energie omgezet in warmte, de plant en diens wortels worden ‘gekookt’ en daarmee dermate uitgeput dat deze sterft.

Er zijn ook bredere toepassingen op komst op het vlak van elektrische onkruidbestrijding, die toepasbaar zijn op grotere oppervlakken. Hierbij kunnen we concluderen dat de techniek van elektrocutie veelbelovend is. Uit de eerste toepassingen op het terrein leren we dat er vier zaken van belang zijn:

  • De veiligheid moet op punt staan vooraleer er resoluut wordt gekozen voor deze techniek. Hierop kunnen geen toegevingen worden gedaan.
  • Een professionele survey moet duidelijkheid geven over de kostprijs van deze techniek.
  • Voor welke toepassingen is deze techniek van tel of van belang?  Waar behaalt men de gewenste resultaten en waar niet?
  • Wat zijn de gevolgen voor de bodemgesteldheid en biodiversiteit in de omgeving?

CG Concept vakmagazine voor de groensector :Nieuw tijdperk voor groenbeheer komt eraan

Laat de drones maar vliegen

Het gebruik van drones en het aantal toepassingen ervan nemen razendsnel toe. Drones zijn volgens onderzoek door de Hogeschool Vives, met zijn opleidingen bachelor in de luchtvaart, afstudeerrichting luchtvaarttechnologie, specialisatie ‘Unmanned Aircraft Systems’ en bachelor groenmanagement, de perfecte assistenten van de boombeheerders.

De afgelopen jaren hebben reeds meerdere studenten diverse aspecten van het inzetten van drones in de boomverzorging bestudeerd. Zo verkenden ze de optie of drones met een standaardcamera een meerwaarde kunnen vormen voor de boomverzorger. Het antwoord hierop was een eenduidige ‘ja’, vooral omwille van de tijdswinst in vergelijking met klimmende inspecties.

In een verdere fase zijn een tool voor de praktische implementatie, een handleiding en een kostprijsanalyse met daarin verwerkte scenario’s noodzakelijk. Kortom: alles wat je moet weten om een drone succesvol te implementeren binnen je bedrijfssfeer.

Oren voor sensoren

Een andere manier om situaties te monitoren zijn sensoren. Zo kunnen sensoren in de bodem de groenbeheerder waarschuwen voor een gebrek of overschot aan water of meststoffen en sensoren in openbare vuilnisbakken kunnen laten weten of het noodzakelijk is om deze wel of niet leeg te maken. Dergelijke informatie kan helpen bij het plannen van de werkzaamheden en voorkomt onnodige bezoeken aan of werkzaamheden in de betreffende omgeving.

Meer en meer wordt gebruikgemaakt van slimme systemen voor het op afstand monitoren van groenprojecten, bomen, bakken, gazons en dak- en gevelgroen. Het systeem bestaat uit slimme sensoren, een cloud-omgeving en gebruiksvriendelijke apps voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het duidelijke dashboard toont de status van al je projecten. Je ontvangt een bericht als er iets aan de hand is en in het logboek worden afgehandelde taken bijgehouden.

CG Concept vakmagazine voor de groensector :Nieuw tijdperk voor groenbeheer komt eraan

Smart green city, data, apps en software

Het gebruik en toepassingen van de smartphones zijn de laatste jaren spectaculair gegroeid.

Wie een kijkje neemt in de App-Store kan kiezen uit een ruime selectie aan nuttige apps die zowel de burger als de medewerker in het groenbeheer van pas kunnen komen. Maar daar zullen in de toekomst zeker nog meer professionele apps aan toegevoegd worden.

Maar ook speciale software is beschikbaar voor groenbeheerders die hen in staat stelt het bomenbestand in de gemeente exact in kaart te brengen. Ze kunnen er historische gegevens over elke afzonderlijke boom in opslaan en zo bepalen welk onderhoud op welk moment noodzakelijk is. Wanneer die kennis gekoppeld wordt aan andere bestanden of (digitale) voorspellingssoftware is het mogelijk om het groenbestand proactief te beheren. Veel golfbanen en sportverenigingen maken nu al gebruik van beregeningscomputers, al dan niet gekoppeld aan een weerstation, die de velden tijdig van de juiste hoeveelheid water voorzien.

Camera’s, meer dan handhaving

De stad Hasselt heeft in samenwerking met een Vlaamse startup de meer dan 25.000 Hasseltse laanbomen digitaal tot in het kleinste detail geïnventariseerd. De technologie maakt gebruik van camera’s op rijdende voertuigen om gedetailleerde omgevingsbeelden te maken. Een scanwagen filmde vanaf mei elke straat, waarna met artificiële intelligentie alle bruikbare gegevens automatisch worden uitgefilterd. De software herkent zo automatisch verschillende objecten op straat. Hasselt is daarmee een van de eerste steden die deze technologie voor andere doeleinden inzet dan voor handhaving.

CG Concept vakmagazine voor de groensector :Nieuw tijdperk voor groenbeheer komt eraan

Conclusie

Wat moeten we bij dit alles dan concluderen? Hierbij moeten we stellen dat technologie ons kan helpen, maar dat je ook geen wonderen hoeft te verwachten.

Het groenbeheer staat wel degelijk voor nieuwe uitdagingen, zoals, bijvoorbeeld, de klimaatwijziging, hogere verwachtingen van de burger en een groeiend groenpatrimonium. Daarnaast zijn er ook slinkende budgetten of op zijn minst het rationaliseren van de budgetten en een krapte op de arbeidsmarkt.

Zeker is dat er een nieuw tijdperk voor groenbeheer aankomt. Door de invoering van nieuwe technologie zal de cyclus van processen, producten en diensten steeds korter worden. Met behulp van mobiele technologie kunnen computeractiviteiten voortaan overal en vanaf elke locatie worden uitgevoerd. Het is verstandig om stap voor stap met die ontwikkeling mee te gaan. Automatiseer werkzaamheden en processen die steeds terugkeren en maak gebruik van interactieve middelen zoals sensoren om de planning verder te optimaliseren. Probeer daarbij de zogenaamde ‘big data’, informatie afkomstig uit meerdere bronnen, aan te wenden.

Deze mix van technologieën en machines kan hierbij zeker ook helpen, maar laat ons zeker niet in de val lopen dat we daarmee alles gaan oplossen. Investeren in gekwalificeerd personeel en het voorzien van de noodzakelijke budgetten blijven onontbeerlijk.


Auteur: Filiep Bouckenooghe (directeur van de Vereniging Voor Openbaar Groen)