Aanbesteding Kortrijk Houtmarkt opgestart

In Kortrijk is de aanbesteding voor de bouw van een ondergrondse parking op de Houtmarkt in combinatie met de heraanleg van het bovengrondse plein en zijn ruime omgeving opgestart. Het ontwerp is opgesteld door de THV OKRA-SBE-ZJA in nauwe samenwerking met Stad Kortrijk en Parko agb.

Het is de ambitie om de historische plek in de stad te versterken. Door het parkeren ondergronds te brengen, ontstaat ruimte om van de Houtmarkt weer een centrale plek in de binnenstedelijke ruimte te brengen. Die plek moet architectonisch én gebruiksvriendelijk worden, voor omwonenden en belanghebbenden: het is een bestemming voor de buurt. Daarenboven moet de plek niet alleen bij grote evenementen (Sinksen), maar ook op andere momenten in het jaar attractief zijn: ontspanning, ontmoeting, verblijf.


Het ontwerp voorziet in een aantrekkelijke groene ontmoetingsruimte voor bewoners en bezoekers van het centrum van de oude binnenstad. De beplanting wordt volledig vernieuwd, met nieuwe bomen van de eerste orde, en meerstammige koekjesbomen. Tuinbeplanting bestaat uit een menging van vaste planten en siergrassen. Het doel is om een groene aaneenschakeling te maken van het Begijnhof, de Houtmarkt en het Plein. Eind 2016 is de uitvoering gereed.