Zorg werkt ‘Beter in het groen’

Begin december hebben twee Nederlandse ministeries en een twaalftal partijen en organisaties op het gebied van ‘groen’ en ‘zorg’ een convenant getekend, gericht op betere benutting van de positieve effecten van de groene leefomgeving.

Groen vermindert stress, nodigt uit tot bewegen en ontmoeten. Daarom gebruiken steeds meer professionals en vrijwilligers uit de zorg-, sport- en welzijnssector de groene leefomgeving als fitnessruimte, behandelkamer, werkplaats of ontmoetingsplek.


De positieve effecten van natuur op de gezondheid, zijn onbetwistbaar, maar de initiatiefnemers van ‘beterinhetgroen’ stellen vast dat veel mensen relevant aanbod bij hen in de buurt nog niet te vinden. Het project beterinhetgroen.nl heeft als doel informatie over gezonde initiatieven in het groen beter toegankelijk te maken. Door de informatie te bundelen worden de initiatieven online beter vindbaar voor burgers, patiënten, artsen en andere gezondheidsprofessionals die cliënten en/of patiënten adviseren of verwijzen. In het project beterinhetgroen.nl wordt een database ontwikkeld met initiatieven op het snijvlak van groen en gezondheid en deze wordt online publiekelijk ontsloten via een webapplicatie / widget. Door de vele initiatieven te bundelen zijn ze beter vindbaar. De webapplicatie / widget kan opgenomen worden in bestaande online informatiekanalen. Bijvoorbeeld patiëntenorganisaties kunnen beterinhetgroen.nl gebruiken bij het informeren over gezonde leefstijl, zelfzorg en stressmanagement. Terreinbeheerders laten met beterinhetgroen.nl zien dat een groene leefomgeving belangrijk is voor een gezonde en vitale bevolking. Het gaat daarbij zowel om kleinschalige stadsnatuur als agrarisch gebied, recreatie- en natuurgebieden.

De partijen die zich achter beterinhetgroen hebben geschaard zijn: Staatsbosbeheer, LandschappenNL, De Hart&Vaatgroep, Diabetesvereniging Nederland, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Progez, Beroepsvereniging Groene Zorg (BVGZ), De Friesland Zorgverzekeraar, Landal GreenParks, de Rijksoverheid (Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en MediQuest.