300.000 euro voor projectoproep volkstuinen 2017

Minister Schauvliege trekt in 2017 opnieuw 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen. De oproep schenkt speciale aandacht aan jongeren en de welzijnssector.  Aanvragen kunnen bij de VLM ingediend worden tot en met 17 september 2017.

De klemtoon ligt op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen. Een project kan voor 75 procent gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.


Joke Schauvliege: “Volkstuinen kunnen de sociale cohesie in dorpen vergroten, en ontmoetingsplaatsen creëren tussen verschillende generaties en culturen. Uit het grote succes van de vier vorige projectoproepen volkstuinen blijkt ook dat mensen baat bij hebben bij samen tuinieren, zelf groenten en fruit te kweken en ondertussen ook in de buitenlucht aan lichaamsbeweging te doen. Wij hopen met deze vijfde projectoproep op hetzelfde elan verder te gaan.”

Projectaanvraag indienen
Vanaf 1 juni tot en met 17 september kunnen projectvoorstellen ingediend worden bij de Vlaamse Landmaatschappij. Dat kan via het e-plattelandsloket. Gebruikers moeten inloggen met hun eID of federaal token.

Een jury zal de kwaliteit van de ingediende projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de:

• behoefte aan volkstuinen
• vergunningen
• bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie en landschappelijke inkleding
• samenwerking met jongeren en de welzijnssector
• innovatieve invulling van het project.

Meer informatie over de oproep vindt u op de website van VLM.