Antwerpen / Proefproject met verticaal groen aan Bib Permeke

De behoefte naar groen in steden neemt toe. Verticaal groen is een van de mogelijke oplossingen. Daarom start de stad Antwerpen een proefproject om meer verticaal groen te realiseren. De gevel van het Permeke kreeg er een groen kleedje.

De stad heeft, onder andere door de klimaatopwarming en de luchtkwaliteit, steeds meer nood aan groen. Om dit te realiseren in de binnenstad, waar er weinig vrije ruimte is, start de stad Antwerpen een proefproject met verticaal groen. De gevel van Bibliotheek Permeke aan het De Coninckplein heeft onlangs een groene make-over gekregen. Zo zorgt de stad voor meer groen in Antwerpen en wil ze een inspiratiebron zijn voor burgers en bedrijven.


Het project ‘Antwerpen, Groengevel bibliotheek Permeke’ ontving een projectsubsidie van 210.000 euro in het kader van de Stadsvernieuwingsprojecten.

Positieve effecten

De geveltuin heeft positieve ecologische gevolgen voor de omgeving. Zo zorgt hij voor een schonere lucht, verlaagt hij de omgevingstemperatuur door zonlicht  te absorberen, reduceert hij het omgevingsgeluid tot 41%, absorbeert hij regenwater en bevordert hij de leefomgeving voor vogels, vlinders en insecten. Om de biodiversiteit nog extra te stimuleren worden er ook nestkasten en insectenhotels geïntegreerd.

Innovatief systeem

De verticale tuin op de gevel van de bib werd geïnstalleerd door Sempergreen en bestaat uit een draagstructuur met voorbegroeide plantenbedden. Zo heeft de gevel vanaf de eerste dag een volgroeide groene wand. Voor het onderhoud van de planten is er een vanop afstand gestuurd irrigatiesysteem ingebouwd dat via sensoren continu parameters als temperatuur, bevloeiing, voeding en vochtgehalte monitort en daarop inspeelt. De draagstructuur zelf is modulair opgebouwd in herbruikbare materialen. Zo kunnen onderdelen afzonderlijk gerecycleerd worden op het einde van de levensduur en kunnen de andere modules worden behouden.