1 op 4 Belgen werkt dagelijks tot wekelijks in de tuin

Een kwart van de Belgen werkt dagelijks of wekelijks in de tuin. Dat is iets minder dan het gemiddelde van bijna één op de drie wereldwijd. Dat blijkt uit een online-enquête die marktonderzoeksinstituut GfK in 17 landen uitvoerde.

 


Uit de cijfers komt naar voor dat 22 procent van de Belgen minstens een keer per maand in de tuin werkt, 28 procent doet dat minder dan een keer per maand en een kwart van de Belgen tuiniert nooit.

Mannen werken vaker in de tuin dan vrouwen en tuinieren blijkt voorts erg populair bij 60-plussers te zijn: 31 procent kan je elke dag of minstens een keer peer week in hun tuin terugvinden. Bij veertigers en vijftigers is dat 29 procent. In België zijn het, net als in de rest van de onderzochte landen, vooral huiseigenaars die bezig zijn in hun tuin. Opmerkelijk is ook dat vooral mensen uit gezinnen met kinderen vaker in de tuin werken. Ook mensen met een hoog inkomen tuinieren vaker.

GfK ondervroeg voor de studie online meer dan 23.000 mensen in 17 landen in de zomer van 2017.

Uit het onderzoek blijkt dat Australiërs de grootste tuiniers zijn: 45 procent van de bevolking tuiniert er dagelijks of wekelijks. China, Mexico, de Verenigde Staten en Duitsland vervolledigen de top vijf. De landen met het hoogste percentage van inwoners die beweren nooit te tuinieren zijn Zuid-Korea, waar net iets meer dan de helft van de bevolking nooit tuiniert, Japan (46 %), Spanje (44 %), Rusland (40 %) en Argentinië (33 %).

Mikken op dertigers

Tot nu toe hebben tuincentra zich vooral gericht op een oudere bevolking. Uit de enquête blijkt evenwel dat er een groot potentieel is bij dertigers. Zestigplussers blijven weliswaar de grootste groep met 36 procent die zegt dagelijks of wekelijks te tuinieren. Maar ze worden op de voet gevolgd door de dertigers waarvan 35 procent zegt dagelijks of wekelijks te tuinieren. Waar bijna een kwart van de zestigplussers zegt nooit te tuinieren, is dit bij de dertigers slechts een vijfde.

Ook huishoudens met jonge kinderen zijn een belangrijke doelgroep. Van de gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar werkt bijna 40 procent dagelijks of wekelijks in de tuin. Slechts 17 procent zegt nooit te tuinieren.

In gezinnen met tieners daalt het aantal tuiniers die dagelijks of wekelijks tuinieren naar 31 procent en stijgt het aantal niet-tuiniers naar 24 procent.

In gezinnen zonder kinderen onder de 20 jaar tuiniert slechts 27 procent dagelijks of wekelijks, 29 procent tuiniert nooit.

U kunt het volledige rapport hier downloaden.

Bron: GFK