Zoektocht naar Belgische afvaardiging voor de European Green Cities Award 2021 gestart

Welk Europees project maakt het beste gebruik van de toegevoegde waarde van groene infrastructuur in de publieke ruimte? De European Green Cities Award is aan zijn tweede editie toe. Welk Europees project volgt de Beringse mijnsite in België op?

 


De European Green City Awards is een initiatief van de European Nurserystock Association (ENA) samen met boomkwekerijorganisaties uit 13 Europese landen gebundeld in de Europese promotiecampagne ‘More Green Cities for Europe’. De campagne loopt in 13 Europese landen die samenwerken om de toegevoegde waarde van openbaar groen voor het klimaat en de publieke ruimte in de verf zetten. Elk land kan één nationaal project afvaardigen voor deze wedstrijd. De projecten worden beoordeeld door een jury die bestaat uit een afgevaardigde van elk deelnemend land (landschapsarchitecten, groenambtenaren en boomkwekers).
Verkiesbare projecten zijn zeer divers. Van speelplaatsen tot landschapsparken, van begraafplaatsen tot buurtgroen. Voorwaarde is dat het aanwezige groen een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de gebruikers en de omgeving. Deze toegevoegde waarde komt tot uiting op verschillende domeinen zoals vastgoedwaarde, biodiversiteit, klimaat, sociale cohesie, gezondheid en welzijn van de buurt.

Welk project zal België afvaardigen?

Ook België vaardigt een project af. Welk project dit wordt, willen we door de boomkwekerijsector zelf laten bepalen. De jury voor de selectie van het Belgische genomineerde project bestaan uit afgevaardigden vanuit de sector aangevuld met 2 landschapsverzorgers/tuinaannemers. Welke openbaar groenprojecten deze juryleden voorgeschoteld krijgt, dat kan u mee bepalen! Heeft u recent meegedragen aan de realisatie van een project waarvan u vindt dat het extra aandacht verdient? Of kent u een project dat u graag als voorbeeld ziet voor toekomstige projecten?
Stuur dan uw suggestie vóór 11 juni 2021 door naar [email protected]. Een omschrijving van het project (situering en omschrijving van de verschillende elementen en hun toegevoegde waarde voor gebruikers en omgeving) en bijhorend beeldmateriaal volstaat als kandidatuur.
In dit document is meer info te vinden over de Europese selectiecriteria en deelnameprocedure (enkel de finale Belgische laureaat zal dit document moeten invullen). Een belangrijke voorwaarde is dat de indiener van het project tevens de financierder is en dat het project niet ouder dan 5 jaar mag zijn.